PS verwijt Michel 'Antwerpensyndroom'

Geen Stockholmsyndroom maar een Antwerpensyndroom. Dat verwijt de PS premier Charles Michel in het luchthavendossier. Volgens de socialisten heeft Michel helemaal geen oog voor de Brusselaars, zo klonk het in de Kamer. De premier zelf zag er het bewijs in dat zijn oproep tot sereniteit nog niet bij iedereen is doorgedrongen.

Tijdens het debat bleek de emotie nog niet weg. "Wie in deze regering verdedigt de Brusselaars nog? Na de lockdown, de ontmanteling van de federale musea en de federale politie die wegtrok uit de metro, zien we opnieuw dat niemand het in deze regering nog opneemt voor Brussel", sneerde Karine Lalieux (PS).

"Antwerpensyndroom"
Dat premier Michel op basis van adviezen bevestigde dat de Vlaamse regering wel degelijk een tweede belangenconflict kon inroepen, dit keer als gemeenschapsregering, deed de decibels enkel verder de hoogte in gaan. "Het Stockholmsyndroom is bij u het Antwerpensyndroom", zo verwees Lalieux naar het fenomeen waarbij gijzelaars sympathie krijgen voor hun gijzelnemer. "U onderwerpt zich aan de wil van N-VA."

Premier Michel betreurde de uithaal. "Het is net met rationaliteit en koelbloedigheid dat een oplossing dichterbij kan komen", beet hij terug.

'Nacht'
Objectivering: daar hoopt de eerste minister op, nu werkgroepen zich drie weken lang over de verschillende voorstellen gaan buigen. Zo wil hij bijvoorbeeld meer duidelijkheid over de precieze impact van het verlengen van de 'nacht', van het wegvallen van de Brusselse tolerantie en van een eventuele grotere spreiding van de vluchten.

"We moeten de zaken objectiveren, want de voorbije weken zagen we slechts een totaal dovemansgesprek zonder enige rationaliteit of objectiviteit. Voor een oplossing is eerst objectivering nodig", aldus de premier. Hij maakt zich niet de illusie dat het nadien makkelijk zal zijn. "Maar als een intelligent pact mogelijk blijkt, dan is het niet moedig om 'neen', naar om 'ja' te zeggen."

"Schizofreen"
Verderop in het debat klonken nogmaals de standpunten en verwijten die de voorbije dagen al tot in den treure herhaald werden. CD&V'er Eric Van Rompuy en N-VA-collega Bert Wollants pleitten voor een oplossing op basis van het akkoord rond de vliegroutes uit 2010. CdH-Kamerlid Catherine Fonck verweet de federale regering opnieuw twee jaar stilstand, Ecolo wees nogmaals op de piste om de 'nacht' te verlengen.

Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Pas greep dan weer haar kans om opnieuw op het verschil te wijzen tussen wat CD&V en Open Vld vanuit de Vlaamse en de Brusselse regering verkondigen. "Het is wel heel schizofreen om een belangenconflict in te roepen tegen uzelf en dan nog te zeggen dat het niet rechtsgeldig is", sneerde ze. Hendrik Vuye tot slot verzekerde dat Vlaanderen na de eerste twee nòg twee belangenconflicten zal kunnen inroepen, zonder er evenwel bij te zeggen op basis waarvan.