Premier roept op tot nuance na heisa Francken

Premier Charles Michel (MR) heeft opgeroepen tot nuance en verantwoordelijkheidszin na de heisa rond de teruggestuurde Soedanezen en staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Dat deed hij via een bericht op Facebook.

"De regering hanteert al drie jaar een menselijke en kordate migratiepolitiek", schrijft Michel. "De terugkeerpolitiek met betrekking tot Soedan is een gevoelig onderwerp dat om nuance vraagt. En ze verdient meer dan simplismen en karikaturen."

Het hele Soedan-verhaal bracht vooral staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in opspraak. Opvallend: in het Facebookbericht noemt de premier Francken niet één keer bij naam. "We veranderen niet van koers en houden vast aan een menselijke en kordate politiek. Met zin voor nuance en verantwoordelijkheid", schrijft Michel.

Ook in andere landen
Michel zegt dat de terugstuurpolitiek van ons land hetzelfde is als in andere landen. Het Verenigd-Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Noorwegen organiseren volgens hem gelijkaardige "technische identificatiemissies" met Soedan. "Italië heeft in 2016 veertig Soedanezen teruggestuurd, Zweden vijftien, Ierland vijf en Noorwegen heeft er zestig teruggestuurd tussen 2015 en 2016", zegt de premier. Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties zou in december begonnen zijn met de vrijwillige terugkeer van vluchtelingen naar Soedan.

Risicoanalyse
De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) over de terugkeer van negen Soedanezen, zijn geval per geval genomen en kan in beroep aangevochten worden, aldus Michel.

Bovendien mag de DVZ niemand terugsturen naar gebieden die door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) als gevaarlijk worden beschouwd. Volgens Michel werd dan ook een "eenzijdige" interpretatie gegeven aan de nota van het CGVS van 24 oktober waarin gewaarschuwd werd voor de risico's die Soedanese migranten in eigen land liepen. Belangrijk is dat mensen van Soedanese origine niet automatisch recht hebben op subsidiaire bescherming en dat niet heel het Soedanese grondgebied als een conflictzone mag worden beschouwd.

Zoals hij eerder al zei, wacht Michel de resultaten van het onderzoek naar de behandeling van de Soedanezen af om er eventuele politieke gevolgen aan te koppelen. Hoe dan ook wil hij met de regering niet van koers veranderen. "We houden vast aan een menselijke en kordate politiek. Met zin voor nuance en verantwoordelijkheid.

De getuigenissen van de Soedanezen, die zeggen dat ze na hun terugkeer in Soedan gefolterd werden, veroorzaken al twee weken politieke hoogspanning. Nadat CD&V-voorzitter Wouter Beke vrijdag nog stelde dat Francken voor zichzelf moet uitmaken of hij nog kan functioneren, zei de staatssecretaris zondag dat hij er niet aan denkt ontslag te nemen.