Dossier Vluchtelingencrisis

Piek in asielzoekers: 20% meer aanvragen in juli

Het aantal asielzoekers dat in ons land aanklopt, is vorige maand plots met 22 procent gestegen. Daarmee torent het aantal aanvragen voor de eerste keer in tweeënhalf jaar tijd weer boven de 2.000 uit.

In juni registreerde het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) nog 1.737 asielaanvragen. Eén maand later waren dat er 2.117, het hoogste aantal sinds januari 2016 (2.842 dossiers).

Een verklaring wil het CGVS nog niet geven, maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) doet dat wel. “Er waren in juli dubbel zoveel aanvragen uit Guinee, Turkije en Palestina”, weet hij. “Verder zien we meer mensen die elders al geregistreerd werden of asiel aanvroegen.” Volgens de Dublin-procedure kan ons land hen terugsturen naar dat eerste ‘asielland’, maar dan moeten de autoriteiten daar wel willen meewerken.

"Dweilen met de kraan open"
Waar de meeste asielzoekers voorheen voet aan Europese wal zetten in Italië, is dat nu steeds vaker Spanje, zegt de staatssecretaris nog. De nieuwe rechtse Italiaanse regering voert een zeer strikt migratiebeleid, reddingsboten van ngo’s worden er geweerd.

In Spanje stelt de nieuwe socialistische regering zich dan weer veel zachter op. “Het gevolg is dat de stroom zich heeft verlegd. Zo blijven we dweilen met de kraan open.” Francken grijpt de stijging aan om nogmaals te pleiten voor strengere Europese asielrichtlijnen.