Open Vld wil niet dat overheid religies nog financiert

Open Vld wil niet dat de overheid religies nog financiert. Dat zegt voorzitster Gwendolyn Rutten in de kranten van Mediahuis. Ook aan VTM NIEUWS bevestigt ze dat. "Open Vld staat voor het principe van scheiding van kerk en staat en als je dat doortrekt dan zouden die religies zelf voor hun financiering moeten instaan." Bij coalitiepartner N-VA kan het voorstel voorlopig op weinig enthousiasme rekenen.

Rutten grijpt de discussie over de Beringse Fatih-moskee aan om het hele systeem van overheidsfinanciering voor religies in vraag te stellen. "De tijd is rijp om deze discussie aan te vatten", aldus Rutten. "Alle religies moeten zichzelf bedruipen." Alleen het patrimonium wil de Open Vld-voorzitster buiten de discussie houden. Dat maakt deel uit van een traditie en de financiering van historisch waardevolle gebouwen kan een onderdeel van het cultuurbeleid worden.

Subsidies
Hoe gelovigen hun eigen erediensten zullen moeten bekostigen, zegt Rutten er niet bij. Wel hekelt ze de manier waarop alle betrokkenen elkaar vandaag "in een houdgreep" houden. De katholieke eredienst krijgt te veel geld als je kijkt naar het aantal gelovigen, de islam te weinig. En de georganiseerde vrijzinnigheid zou blokkeren omdat haar werking zonder subsidies in gevaar komt.

Moskee
Een en ander houdt in dat Open Vld ook af wil van de financiering voor erkende moskeeën. "We gaan geld toch niet gebruiken als glijmiddel voor een Europese islam?", aldus Rutten, "op een moment dat in het parlement steeds meer stemmen opgaan om de buitenlandse financiering van moskeeën aan banden te leggen." Ze schaart zich ook achter N-VA-minister Liesbeth Homans, die de erkenning van de Fatih-moskee wil intrekken. Meer nog: "Alle Diyanet-moskeeën doen in Vlaanderen aan politiek. Waarom richt de minister zich op één enkele moskee, ze komen allemaal in aanmerking om hun erkenning te verliezen", besluit Rutten.

Dit vindt De Wever
N-VA-voorzitter Bart De Wever is het eens met Rutten over de erkenning van de Diyanet-moskeeën, maar wil het debat over de financiering van erkende godsdiensten nu niet openen. "De importering van buitenlandse conflicten via moskeeën waarbij men zou aanzetten om burgers van Turkse origine te viseren en zelfs aan te vallen, kunnen wij niet aanvaarden", laat De Wever aan VTM NIEUWS weten. "We moeten de vraag stellen of subsidiëring door Vlaanderen van een door het Erdogan-regime bestuurde instelling nog wel kan."

Maar dat wil voor De Wever nog niet zeggen dat we moeten nadenken over de financiering van alle godsdiensten. "De financiering van de erkende godsdiensten, de katholieke in eerste instantie, is in ons land de vrucht van een delicaat historisch compromis in de verhouding tussen Kerk en Staat. Het heeft ook niets te maken met de actuele en acutere problemen inzake buitenlandse inmenging enerzijds en risico op radicalisering anderzijds. Het is voor mij dan ook niet opportuun om dat debat nu te voeren."