Ook N-VA-Kamerlid op viering Chinees leger

Prins Laurent was niet de enige die de verjaardag van het Chinese volksleger vierde. Er was ook een Kamerlid van N-VA bij: Brecht Vermeulen. Dat is te zien op beelden van het Chinese staatsagentschap Xinhua. Hij zegt dat hij niet wist dat de prins de regering niet op de hoogte had gebracht.

De afgelopen dagen ontstond heel wat opschudding omdat prins Laurent op 19 juli zonder toestemming van de regering de viering bijwoonde op de Chinese ambassade. Ook het paleis was daarvan niet op de hoogte. Bovendien deed hij dat in zijn uniform van de marine. Om buitenlandse gezagsdragers te ontmoeten heeft Laurent nochtans de uitdrukkelijke toestemming van de regering nodig. Het is een van de voorwaarden om zijn dotatie te ontvangen.

N-VA
N-VA reageerde fors op het bezoek. “Wat ons betreft moet de dotatie helemaal geschrapt worden”, zei fractieleider Peter De Roover. “Ofwel is hij prins carnaval en dan mag hij zijn kostuums zelf gaan huren ofwel denkt hij een officiële rol te moeten vervullen en dan moet hij het volgens de regels van de kunst doen, maar hij heeft geen officiële rol.”

Brecht Vermeulen
Nochtans was er dus zelf een Kamerlid van N-VA aanwezig. Voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken en de werkgroep Politieke Vernieuwing Brecht Vermeulen is te zien op beelden die het Chinese staatsagentschap Xinhua verspreidde. De commissievoorzitter is te zien in een shot van het publiek terwijl de Brabançonne speelt.

Vermeulen werd naar eigen zeggen uitgenodigd door de Chinese ambassade als lid van de interparlementaire vriendschapsgroep (IPU) België-China. Hij zegt dat hij niet wist dat de prins geen toestemming had van de regering voor zijn aanwezigheid.