Ontving Vandeput toch F-16-studie?

VTM NIEUWS kreeg een nieuw document in handen dat zou kunnen aantonen dat het kabinet van defensieminister Steven Vandeput (N-VA) de studie over de verlenging van de F-16's wel degelijk in handen kreeg. De anonieme kolonel X weigert een document te ondertekenen waar instaat dat hij géén contact heeft gehad met het kabinet over de studie.

Het document zou volgens de oppositie kunnen aantonen dat Vandeput - zijn kabinet althans - de studie over de verlenging van de F-16's van Lockheed Martin wel heeft gezien en die bewust naast zich neer heeft gelegd om voor de F-35's te pleiten. 

Kolonel X zelf beweert dat hij bij zijn bazen heeft aangedrongen om de studie over de verlenging aan Vandeput door te sturen, maar dat dat nooit is gebeurd. Ook uit dit document zou volgens de oppositie blijken dat de oversten van de kolonel het document doelbewust hebben tegengehouden.

Het document toont alvast aan dat de kolonel formeel weigert te ondertekenen dat hij geen contact heeft gehad met het kabinet van Vandeput over de studie of dat hij nooit de moeite zou gedaan hebben om het kabinet in te lichten.

(Meer onder de foto)
Foto: VTM NIEUWS

Schuld verschoven
Het document laat bovendien ook uitschijnen dat de anonieme kolonel de schuld op zich moest nemen van zijn oversten én van de minister. Het document zou volgens de oppositie aantonen dat Vandeput kolonel X heeft gebruikt om zijn eigen vel te redden. "Dit was een poging van het kabinet die contact had genomen met de verantwoordelijke van de interne audit om een verklaring te hebben waarmee de minister vrijgepleit kon worden", zegt sp.a-parlementslid Dirk Van der Maelen aan VTM NIEUWS.

(Meer onder de video)

Vandeput zelf noemt dat valse beschuldigingen en vraagt bewijzen. Hij blijft er bij dat hij nooit op de hoogte was van het document over de F-16's. "Laat ons eerst alles eerst eens in zijn proportie bekijken", zegt de minister aan VTM NIEUWS. Het gaat om een memo en we zullen wel zien in welke mate het nodig was dat die memo op een hoger niveau werd gedeeld of niet. Deze middag zal aan het parlement uitgelegd worden waarom het document uiteindelijk niet hogerop gegaan is."

Studie
Wat is er precies gebeurd? Afgelopen maand is een studie boven water gekomen van vliegtuigbouwer Lockheed Martin die zegt dat het perfect mogelijk is om de F-16's langer in dienst te houden, zonder veel extra kosten. De legertop zou daarvan op de hoogte zijn gebracht via mail, maar zou besloten hebben om die informatie actief tegen te houden. Minister Vandeput en stafchef Marc Compernol wisten naar eigen zeggen van niets.

Daarop bestelde Vandeput meteen twee onderzoeken: één door het leger zelf en één door het federaal auditcomité. Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek door het leger zelf bleek al dat er zware inschattingsfouten zijn gemaakt binnen het leger, op het randje van manipulatie.

Blijft niet veel meer van over
Hoeveel blijft er - na dit nieuwe gelekte document - nog over van de interne audit van het leger? "Niet veel meer", zegt VTM NIEUWS-journalist Wouter De Boer. "Bij een interne audit door de top van het leger óver de top van het leger, daar kan je je vragen over stellen."