N-VA woedend na keuze voor Didier Reynders als kandidaat-eurocommissaris

Dat de Franstalige liberaal Didier Reynders (MR) wordt voorgedragen als de Belgische kandidaat voor de post van Europees commissaris, noemt N-VA “onaanvaardbaar”. “Deze federale regering, die geen enkele democratische legitimiteit heeft, begint steeds meer te lijken op een uitzendkantoor voor ministers in lopende zaken. Bovendien gaat na het voorzitterschap van de Raad van Europa voor Michel, opnieuw een topfunctie naar een Franstalige”, zegt N-VA’er Peter De Roover. Reynders zelf zegt verheugd te zijn over de voordracht.”

Reynders is vandaag nog minister van Buitenlandse Zaken en Defensie in de ontslagnemende regering-Michel. Ook is hij samen met Johan Vande Lanotte (sp.a) informateur in opdracht van koning Filip en zoekt hij daarbij naar een mogelijke meerderheid voor de volgende federale regering.

Reynders’ naam werd al een tijdje genoemd als de opvolger van Marianne Thyssen (CD&V) als Belgisch Eurocommissaris. Na Thyssen en haar voorgangster Karel De Gucht (Open Vld) was het sowieso opnieuw de beurt aan een Franstalige voor de post. “Ik ben uiteraard heel blij met het vertrouwen dat de collega’s in mij stellen”, zegt Reynders. “Ik ben ook verheugd met het grote aantal positieve reacties die mij sinds de aankondiging bereiken.” 

Maandag al op gesprek
Normaal gezien gebeurt de aanstelling van een Europees Commissaris in het kader van een regeringsvorming. Maar die is nu nog niet aan de gang. Een beslissing drong zich echter op: het Finse voorzitterschap van de Europese Unie heeft de lidstaten gevraagd om uiterlijk tegen maandag 26 augustus te laten weten wie hun kandidaat is. De kandidaten zullen dan een gesprek hebben met de gekozen voorzitster Ursula von der Leyen. Voor België zal dat waarschijnlijk maandagnamiddag al gebeuren. De kandidaten moeten in september of oktober ook nog hoorzittingen ondergaan in het Europees Parlement. 

“België neemt deel vanaf het begin”, zegt Reynders. “Dat laat ons toe meteen het debat te voeren over de competenties, op hetzelfde ogenblik als de kandidaten van de andere lidstaten.” Welke portefeuille Reynders zal krijgen in de Europese Commissie, is nog niet duidelijk. Hij wil ook nog geen voorkeur uitdrukken. Het is wellicht wachten tot alle lidstaten de naam van hun commissaris hebben doorgegeven. Tot nu toe hebben 24 van de 27 lidstaten dat al gedaan. 

Reynders zegt uit te kijken naar de ontmoeting met Von der Leyen, “die ik zeer goed ken aangezien ze tot afgelopen juli mijn collega was op Defensie”. Over zijn rol van informateur aan de zijde van Johan Vande Lanotte (sp.a) , laat hij weten voort te zullen werken. “We zien wel hoe dat de komende maanden allemaal georganiseerd wordt.”

“Absoluut noodzakelijk voor de belangen van de staat”
Hoewel de regering in lopende zaken is, en de regeringspartijen in het parlement samen maar over 38 van de 150 zetels beschikken, neemt de regering nu dus een beslissing. “Deze aanstelling als Belgische kandidaat voor de functie van Europees commissaris is conform met het concept van lopende zaken, omdat ze absoluut noodzakelijk is voor de belangen van de staat en gelet op de dringendheid van de zaak”, laat premier Michel weten. Hij heeft ook informeel overleg gehad met “de in de Kamer van Volksvertegenwoordigers door een erkende fractie vertegenwoordigde democratische politieke partijen” en overleg gepleegd met de Kamervoorzitter.

Maar oppositiepartij N-VA ontkent dat het parlement betrokken is. “Het is bijzonder spijtig om te moeten vaststellen dat deze regering in lopende zaken weer niet de democratische reflex heeft om het parlement in deze belangrijke beslissing te betrekken. De Europese Unie en de functie van Eurocommissaris zijn te prominent om te laten beslissen door een regering in lopende zaken zonder meerderheid. Vijf jaar lang zal Didier Reynders een van de belangrijkste Belgische stemmen op het Europese niveau zijn, maar met welke democratische legitimiteit?”, zegt fractieleider Peter De Roover.

“Van levensbelang Vlaming aan Europese tafels te hebben”
N-VA vindt het ook “onbegrijpelijk” dat CD&V en Open Vld met de voordracht van Reynders instemden en niet voor een Vlaamse kandidaat kozen. “Het zou in normale omstandigheden al opmerkelijk zijn dat alle Europese functies naar vertegenwoordigers van één taalgroep gaan, maar nu we binnenkort met de brexit geconfronteerd worden is het van levensbelang een Vlaming aan die Europese tafels te hebben,” besluit De Roover. Die merkt ook op dat Ursula von der Leyen had opgeroepen om een man én een vrouw voor de dragen als eurocommissaris, zodat ze evenveel mannen als vrouwen in haar commissie zou kunnen laten zetelen.

Reynders zal, als zijn kandidatuur in Europa officieel wordt aanvaard, in het najaar zijn nieuwe job opnemen. Hij zal dan ook ontslag moeten nemen uit de federale regering. Wie hem daarin opvolgt, is nog niet bekend. Met de post van Europees president voor Charles Michel, krijgt de MR twee absolute politieke topfuncties te pakken.

Twintig jaar nationale politiek
Na 20 jaar onafgebroken ministerschap verlaat Reynders zo de nationale politiek. Met de functie van Europees Commissaris heeft hij eindelijk de internationale topjob op zak waar hij eerder al naar verlangde. Enkele maanden geleden greep hij nog naast de functie van secretaris-generaal van de Raad van Europa.