Michel stelt akkoord over Energiepact uit

De federale regering zal voorlopig nog geen beslissing nemen over het Energiepact. Premier Charles Michel wil eerst een aantal aspecten van dat Energiepact verder bestuderen en vraagt de Energieministers om extra rekenwerk. Wanneer er dan wel een beslissing valt, is nog niet duidelijk. 

Afgelopen maandag bereikten de vier ministers van Energie in ons land een akkoord over het Energiepact. De ontwerptekst moet wel nog worden voorgelegd aan de verschillende regeringen. De Brusselse en Waalse regering hebben vandaag al het licht op groen gezet, maar nu moet het Energiepact nog een fiat krijgen van de Vlaamse en federale regering.

N-VA tegen
Het was op voorhand al duidelijk dat dat een stuk moeilijker ging worden. De grootste regeringspartij N-VA heeft de voorliggende tekst al afgeschoten omdat die vasthoudt aan de kernuitstap in 2025. N-VA vindt onder meer dat de duurzaamheid, de financiële haalbaarheid en de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd zijn door het pact in zijn huidige vorm.

Het kernkabinet kwam vandaag samen om het Energiepact te bespreken, maar premier Michel heeft nu besloten om op federaal niveau nog geen beslissing te nemen. De eerste minister vraagt de Energieministers om nog wat extra rekenwerk te doen, zodat er zekerheid is over de bevoorrading en de energieprijs. Michel wil verder geen uitspraken doen over wanneer er wel een beslissing zal vallen, maar de kans lijkt klein dat ze nog voor het einde van het jaar gemaakt zal worden.  

Wat staat in tekst?
De visietekst van de vier ministers bevestigt de kernuitstap tegen 2025. De nucleaire capaciteit moet in eerste instantie vervangen worden door gas en hernieuwbare energie; in 2050 moet zelfs 100 procent van de elektriciteit worden opgewekt aan de hand van duurzame bronnen. Voor 2030 wordt een tussentijdse doelstelling van 40 procent vooropgesteld.

De tekst voorziet daarnaast nog in kleinere maatregelen om de consumptie van energie zoveel mogelijk naar beneden te krijgen. Zo zullen goederen moeten voldoen aan strengere energienormen en moet het tempo waaraan oude gebouwen gerenoveerd worden, de hoogte in. Om dat laatste te bereiken, voorziet de tekst in een verlaging van het btw-tarief op renovaties. Tot slot mogen na 2035 geen mazoutketels meer verkocht worden.

Lees meer: Energiepact straks op menu kernkabinet