Michel haalt zwaar uit naar stakers

Premier Charles Michel (MR) heeft in zijn State of the Union zwaar uitgehaald naar de socialistische overheidsvakbond ACOD, die vandaag staakt. “We accepteren niet meer dat studenten en werknemers gegijzeld worden door stakingen. We zullen de minimumdienst concretiseren”, zegt Michel.

De premier bedankt iedereen die vandaag is gaan werken en deelt ook meteen klappen uit aan de vakbond. “Is de staking vandaag relevant? Waarom staken ze? Gewoon om de regering aan te vallen?”, haalt Michel uit.

“Mensen die vandaag zijn gaan werken hebben daar geen boodschap aan”, zegt de premier in zijn beleidsverklaring aan het begin van het politieke jaar.

Meteen daarna zet hij de puntjes op de i en verklaart hij dat de regering concreet werk zal maken van een minimumdienstverlening bij stakingen. “We moeten het recht op werken blijven verdedigen.”

Jobs
Maar de premier had het in zijn beleidsverklaring natuurlijk ook over de werkgelegenheid in ons land. “Jobs jobs jobs”, de favoriete baseline van de federale regering kwam verschillende keren aan bod.

“Het Planbureau voorziet 200.000 extra jobs tegen 2020 en die evolutie zou de werkloosheidsgraad op het laagste niveau in 40 jaar brengen”, zegt Michel opgetogen. Maar ook over het aantal jobs dat ze al gecreëerd hebben, is de premier tevreden. “Vandaag hebben acht miljoen mensen een job. Dat is een heel hoog cijfer.”

Vluchtelingencrisis
Over het vluchtelingenbeleid van zijn regering, en dus het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), spreekt Michel geen slecht woord. In tegenstelling, de premier benadrukt dat ons land “een menselijk, maar krachtdadig vluchtelingenbeleid” voert.

“Sinds het begin van de migratiecrisis in 2015 hebben we meer dan 35.000 vluchtelingen beschermd. België staat zelfs in de top tien van Europese landen. We hebben geen lessen te krijgen van Europa”, zegt hij scherp. “We zijn solidair en rechtvaardig.”

Transparantie en respect
Maar ook de stijl om aan politiek te doen was een van de puntjes op het lijstje van de premier. “Ad hominem-verwijten zijn het nieuwe normaal geworden”, begint hij. “Maar vergelijkingen met nazi’s en de genocide zijn slecht voor de geloofwaardigheid van de democratie.” Daarmee verwijst de premier naar de vergelijking die jongerenpartij Ecolo J maakte van Francken en een nazisoldaat.

De premier maant iedereen dan ook aan om zijn verantwoordelijkheden op te nemen. “Het is ieders verantwoordelijkheid om politiek geloofwaardig te houden. Laat ons verder kijken dan leugens en desinformatie.”

Applaus zonder CD&V
Wat ook opviel tijdens de State of the Union, is dat meerderheidspartij CD&V tweemaal niet applaudisseerde samen met de andere coalitiepartners. Toen het ging over de minimumdienstverlening en de vluchtelingencrisis bleef het opvallend stil bij de Vlaamse christendemocraten.

"Typische beleidsverklaring"
De beleidsverklaring van de premier bevatte niet veel verrassingen, zegt ook VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester. "We hebben het Zomerakkoord natuurlijk al gehad, waar al veel informatie inzat", legt hij uit.

De premier heeft volgens De Meulemeester ook enkele kansen laten liggen om duidelijkheid te scheppen over enkele onderwerpen. "Zo blijven we nog met vragen zitten over de effectentaks, de pensioenen en de laagste uitkeringen", klinkt het. "Dat zal voer zijn voor de komende maanden."

Bekijk hier de integrale beleidsverklaring van de premier: