Michel haalt uit naar Hedebouw: "Populist!"

In het debat over de regeringsverklaring in de Kamer heeft premier Charles Michel (MR) uitgehaald naar PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw. "U bent een populist", zei Michel, nadat Hedebouw opnieuw vragen stelde bij de kwaliteit van de jobs die er onder deze regering zijn bijgekomen.

In zijn beleidsverklaring sprak premier Michel het beeld tegen dat de jobs die er zijn bijgekomen enkel kwetsbare jobs zijn. PVDA'er Hedebouw zwaaide vandaag met een tabel van de RSZ waaruit moet blijken dat er van de 60.000 jobs die er vorig jaar bijkwamen slechts 39.000 voltijdse banen waren.

"Venezuela waardig"
"U bent een populist. Wij geloven geen moment in uw communistische, retrograde recepten, die enkel leiden tot meer armoede en waarin er zelfs geen debat meer zou zijn over de kwaliteit van de jobs, want er zal gewoonweg geen werk meer zijn. De geschiedenis heeft dat aangetoond", zei Michel. "De cijfers van uw studiedienst, Venezuela waardig, interesseren me niet."

Tot 146.000 jobs
Volgens de premier zijn er volgens de Nationale Bank op drie jaar tijd 130.000 tot 146.000 jobs bijgekomen en zijn de flexijobs daarbij niet meegeteld. Interimwerk wijst op economische heropleving en een interimjob leidt vaak tot een stabiele baan, zei de premier.

Hij wees er ook op dat velen vrijwillig voor deeltijds werk kiezen. Het aantal vrouwen dat halftijds werkt is gedaald en het aantal 4/5-jobs is toegenomen omdat meer mensen voor zo'n loopbaan kiezen, zei Michel.

Bekijk ook: Michel haalt zwaar uit naar stakers