"Maximum 10% sociale woningen voor niet-Belgen"

Vlaams Belang wil maximum tien procent niet-Belgen in de sociale woningen in ons land. Dat is het opvallendste voorstel uit een nieuwe campagne ‘Een hart voor onze mensen’ waarmee de partij volop de sociale kaart wil trekken. Voorzitter Tom Van Grieken en Vlaams parlementslid Guy D’haeseleer stelden de campagne vandaag voor op het partijhoofdkwartier in Brussel.

Vlaams Belang start binnenkort hun nieuwe campagne ‘Een hart voor onze mensen’ op. De kernboodschap van de campagne luidt: de Vlaming is er economisch en financieel slecht aan toe omdat de sociale zekerheid wordt ondermijnd door het “de facto opengrenzenbeleid van N-VA” en moet beschermd worden, legt voorzitter Tom Van Grieken uit. De sociale zekerheid moet worden voorbehouden voor wie bijdraagt en werkt, en België moet stoppen met “het OCMW van de wereld te zijn”, voegt hij toe.

90 procent sociale woningen voor Belgen
Dat 90 procent van de sociale woningen moet worden voorbehouden voor Belgen, is het meest opvallende voorstel van de partij. “We zien dat Vlamingen die misschien een achtste van een huis of bouwgrond hebben geërfd, uit hun sociale woning worden gezet, maar voor Turken en Marokkanen die bezit hebben in hun thuisland, geldt die regel niet. Dat stoot toch tegen de borst?”, aldus Van Grieken.

“Als Turkije, Marokko en andere Noord-Afrikaanse overheden niet meewerken met de onze en geen gegevens vrijgeven over het bezit van hun onderdanen in hun thuisland, dan moeten we de toewijzing van sociale woningen aan die mensen maar opschorten”, verklaart hij.

Kostprijs migratie
De partij werkte verder nog meer ideeën uit. Daarvoor berekende ze eerst de kostprijs van de migratie: 7,2 miljard euro per jaar. Dat is “een erg voorzichtige schatting”, benadrukt Van Grieken.

Hij roept de federale regering op om zelf eens de berekening te maken. De schatting van Vlaams Belang is gebaseerd op cijfers van onder meer Universiteit Antwerpen, het VBO, parlementaire vragen en zelfs Unia. “Dit is geen puur sang Vlaams Belang-praat”, benadrukt de voorzitter nog eens.

Andere besteding
Vlaams Belang stelt dat die 7,2 miljard euro veel beter besteed kan worden. Zo wil de partij onder andere een volledige migratiestop uit moslimlanden, een actieve opsporing van illegalen en strengere inburgeringsproeven. Ook vinden ze dat er geld moet vrijkomen om onder meer de pensioenen op te trekken, het kindergeld te verhogen en de rusthuisfactuur te drukken.

Concreet wil de partij dat het pensioen van de Vlaming elke maand met 150 euro omhoog kan, dat er een maximumfactuur van 1.200 euro moet komen in rusthuizen en dat de tarieven voor kinderopvang met dertig procent naar omlaag kunnen.

Aparte sociale zekerheid voor allochtonen
Bovendien halen ze ook het idee van een aparte sociale zekerheid voor allochtonen opnieuw van stal. Dat wil zeggen dat niet-Belgen eerst zeven jaar in ons land zouden moeten verblijven en minstens drie jaar gewerkt hebben om toegang te krijgen tot de sociale zekerheid.

Voor dit idee haalt Vlaams Belang de mosterd in Denemarken.

België als Zwitserland van de Noordzee
"We kunnen van Vlaanderen het Zwitserland aan de Noordzee maken als we het geld dat we nu in de bodemloze put van migratie stoppen, investeren om een antwoord te bieden op de terechte vragen van onze mensen", zegt D'haeseleer.

Niet naar de zin van Europa
Dat Europa niet staat te springen voor enkele van de voorstellen, deert de partij niet. “Wij lopen altijd aan het handje van de EU, maar waarom? Ik stel alleen maar vast dat Hongarije en Polen geen migratieproblemen hebben. Als we daarvoor heilige huisjes moeten slopen, dan is dat maar zo”, besluit hij.