Kinderen Syriëstrijders onder 10 krijgen terugkeerrecht

Kinderen van Syriëstrijders onder de tien jaar krijgen een automatisch terugkeerrecht uit Syrië. Dat is beslist op de ministerraad. 

De betrokken diensten hebben duidelijk gemaakt dat de meeste kinderen die jonger zijn dan 18 jaar van Belgische IS-strijders, in Syrië of Irak zijn geboren. Het zou gaan om 70 tot 80 procent van die groep.

De regering wil de categorie van jonger dan tien jaar automatisch het recht geven naar ons land terug te keren. Dat zou gelden van zodra via dna-onderzoek zekerheid bestaat over hun afstamming uit Belgische ouders. De Belgische nationaliteit kunnen ze wel pas via juridische weg in ons land verkrijgen. Zowat 87 kinderen zouden in aanmerking komen voor zo'n laissez-passer.

In de groep tussen 10 en 18 jaar zal geval per geval worden gekeken. Zo moet worden nagegaan of de jongeren een terreuropleiding hebben gekregen of zelfs deelgenomen hebben aan gevechten. Binnen die categorie is sprake van mogelijk een twintigtal jongeren.