Hendrik Bogaert (CD&V) vindt afschaffen stemplicht een "idee van de elite"

De onderhandelaars voor de vorming van een Vlaamse regering zijn het erover eens dat de opkomstplicht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen verdwijnt. Een goede of slechte zaak? Binnen CD&V zelf - de partij was vroeger voorstander van de opkomstplicht- klinkt het tegenstrijdig. Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) is bijzonder scherp voor de onderhandelaars en noemt de beslissing ondemocratisch. 

Het nieuws dat de opkomstplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen verdwijnt, raakte duidelijk een gevoelige snaar bij onze surfers. Tienduizenden lezers van HLN antwoordden op onze online poll. Daaruit bleek dat 33 procent niet meer naar de stembus trekt als het niet verplicht is. Iets meer dan de helft, 56 procent, wil dat nog wel. De overige 10 procent blijft in dubio. Uiteraard gaat het om een niet-representatieve internetpeiling. Maar het is wel een ruwe indicatie. En het toont vooral aan dat het onderwerp sterk leeft. Zelfs binnen CD&V klinken tegenstrijdige stemmen.

Geen sancties

Etienne Schouppe (CD&V), oud-burgemeester van Liedekerke, begrijpt de onderhandelaars. “We moeten durven erkennen dat de opkomstplicht historisch gezien heel veel voordelen heeft gehad en ook vandaag. Maar we moeten de realiteit van de dag ook onder ogen zien”, zegt Schouppe. “Als iets dat verplicht wordt niet gesanctioneerd wordt, waarom moet men dan de verplichting blijven behouden? In democratisch opzicht vind ik het een goede zaak dat er een opkomstplicht is, maar de realiteit is dat in de periode van de verkiezingen artsen dubbele uren draaien om ziektebriefjes uit te schrijven. Een wetgeving die men niet meer doet respecteren, waartoe dient die? Maak er dan een recht van.”

Idee van de elite

Schouppes partijgenoten Hendrik Bogaert en Sammy Mahdi zijn scherper en pleiten tegen de afschaffing van de opkomstplicht. “De thermometer weggooien omdat je de uitslag niet leuk vindt, is ondemocratisch. Typisch een idee van de elite van de liberal democracy”, klinkt het bij Bogaert.