Geen burgemeesters meer in parlement?

Wie in de Kamer zetelt, mag dat niet combineren met een job als burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter. Die "prioritaire" maatregelen op het vlak van politieke vernieuwing schuiven de groene Kamerleden Jean-Marc Nollet en Kristof Calvo in La Libre Belgique naar voren.

Ze pleiten voor een volledig verbod. Het parlementslid zou dus ook geen verhinderd burgemeester of schepen kunnen zijn. "Het is enkel nog in de Kamer en in het Vlaams parlement dat het debat niet leeft", zegt Calvo, die als voorbeeld Bart De Wever (N-VA) aanhaalt. "De bekendste van de Vlaamse burgemeesters doet hier niets (in de Kamer van Volksvertegenwoordigers)." Zijn loon "als Kamerlid is verspilling", aldus Calvo.

Burgercommissie
De groenen stellen ook voor een gemengde parlementaire commissie, met Kamerleden en burgers, op te richten om te debatteren over een uitbreiding van het stemrecht voor vreemdelingen en de oprichting van een federale kieskring.