Francken naar Cassatie voor vergunning imam

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stapt naar Cassatie tegen de vernietiging van de intrekking van de verblijfsvergunning van de imam van de Grote Moskee in Brussel. Francken besliste eerst om de verblijfskaart van imam Sewif in te trekken. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigde die beslissing, maar nu tekent Francken dus Cassatie aan tegen die vernietiging. 

Staatssecretaris Francken wilde de verblijfsvergunning intrekken na "erg duidelijke" signalen dat de imam "salafistisch, zeer radicaal, zeer conservatief is en een gevaar vormt voor onze samenleving en onze nationale veiligheid".

De imam ging in beroep tegen de beslissing en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ging daarmee akkoord. Volgens de Raad kon zo'n dreiging in het geval van Sewif "niet aangetoond" worden.

Francken gaat dus niet akkoord met die beslissing en vecht zijn intrekking nu opnieuw aan voor Cassatie.

Lees ook: Omstreden Imam toch niet uitgewezen