Francken in debat met Van Grieken over migratiebeleid

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft gisteravond tijdens een debat van de Debatclub in Edegem met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken de kritiek op het VN-migratiepact herhaald, maar benadrukt dat de knoop binnen de regering zal worden doorgehakt. Voor Van Grieken gaat het om een "Europees zelfmoordpact".

Beide politici debatteerden op het scherpst van de snee voor een publiek van 670 veelal rechtse toehoorders over het migratiebeleid. Daarbij verdedigde Francken zijn beleid en verwees hij vaak naar de internationale en Europese regels om te verantwoorden waarom bepaalde van zijn voorstellen niet gerealiseerd werden. Van Grieken verweet de staatssecretaris dan weer twee gezichten te hebben. Er is een groot verschil tussen de "Theo-rie" en de "Theo-praktijk", aldus de Vlaams Belang-voorzitter.

"Het wordt een moeilijke oefening binnen de regering", erkende Francken over het VN-migratiepact, maar hij wees erop dat er nog tijd is om een oplossing te vinden. Tom Van Grieken verweet de N-VA pas in het verweer te zijn gegaan tegen het pact nadat het Vlaams Belang goed gescoord had bij de regionale verkiezingen, iets wat Theo Francken ontkende.

De staatssecretaris herhaalde dat hijzelf verschillende malen kritiek geuit had op de tekst, zowel Europees als binnen de regering. Van Grieken repliceerde dat zusterpartijen ontkenden dat Francken kritiek zou geuit hebben op Europees niveau. Ook binnen de regering zweeg hij volgens Van Grieken: "Heb je niets gezegd of heb je niets te zeggen?"

Had de premier voor zijn beurt gesproken toen hij in september voor de VN verklaarde dat België het migratiepact zou ondertekenen? N-VA heeft destijds geen veto uitgesproken, maar toen trok Oostenrijk, dat namens de EU onderhandelde, zich terug, verklaarde Francken. Hij wees er ook op dat België op dat ogenblik druk bezig was om de zetel in de VN-Veiligheidsraad in de wacht te slepen.

Van Grieken hekelde het feit dat onder de "zogezegde stoere rechtse regering" er steeds meer migranten binnengelaten worden. "Wat is de maximumgrens?", vroeg hij zich af. Francken wees er dan weer op dat 70 procent van de migranten van binnen de Europese Unie komen. "De niet-Europese migratie is fors gedaald en staat op het laagste peil in 10 jaar, op de opstoot tijdens de asielcrisis na", repliceerde de staatssecretaris. "We hebben niet alleen in 2015 een asielcrisis gehad, we hebben al 25 jaar een asielcrisis", antwoordde de Vlaams Belang-voorzitter op zijn beurt.

Toch vond Van Grieken niet alles slecht in het beleid van Francken, zoals het terugsturen van illegale criminelen of het sluiten van akkoord met landen over de terugname van landgenoten. Maar voor Vlaams Belang moeten de grenzen gesloten worden, moet er een echt terugkeerbeleid gevoerd worden - nu keren slechts 16 procent van de mensen met een bevel om het grondgebied te verlaten terug - en moeten er meer gesloten plaatsen gecreëerd worden.

Francken verwierp de oproep voor het sluiten van de grenzen. België beschermt zijn Schengenbuitengrenzen goed, de binnengrenzen controleren is niet realistisch. Oostenrijk kan zijn grens met Italië goed controleren omdat de controle van drie of vier tunnels volstaat, aldus de N-VA'er. Theo Francken herhaalde dat voor hem de Conventie van Genève geactualiseerd moet worden. "Waarom hebt u dan tegen ons voorstel in die zin in de Kamer gestemd?", vroeg Van Grieken.

De N-VA-staatssecretaris betreurde dat het verplicht is om een erkende vluchteling vanaf dag één dezelfde sociale bescherming te geven als een autochtoon die al jaren heeft bijgedragen. Andere EU-landen doen dat niet, merkte Van Grieken op.

Voor Tom Van Grieken hebben N-VA en Vlaams Belang meer gemeenschappelijk op het vlak van migratie dan de andere partijen. Hij hekelde daarom het feit dat beide partijen in heel wat gemeenten een coalitie konden sluiten, maar dat de N-VA in een op de drie van die gemeenten koos voor sp.a of Groen.

Theo Francken erkende het Vlaams Belang een stuk te volgen inzake migratie. "Het Vlaams Belang is de kanarie in de koolmijn", verwees hij naar Filip Dewinter, die als eerste waarschuwde voor het gevaar van Sharia4Belgium, dat door de iedereen als een bende clowns beschouwd werd.

Hij herhaalde dat hij tegen het cordon sanitair gekant is. Maar hij verwees onder meer naar oud-parlementslid Filip De Man, die zich op sociale media denigrerend had uitgelaten over zijn medewerker Laurent Mutambayi, kandidaat in Molenbeek, "alsof een Congolees geen streng veiligheidsbeleid zou kunnen voeren". En hij wees ook op het boek van Van Grieken, 'Francken faalt'. "U steekt uw ene hand uit, maar staat met de andere klaar om een vuistslag uit te delen."