Feestje Land Invest: Groen krijgt ongelijk

Het Antwerps integriteitsbureau verwerpt de klacht van Groen tegen het Antwerpse stadsbestuur wegens onethische banden met projectontwikkelaar Land Invest. Het integriteitsbureau doet wel suggesties voor meer transparantie.

Het integriteitsbureau heeft geoordeeld dat er geen sprake is van wangedrag of grove nalatigheid. Ze hebben noch het gemeentedecreet, noch de eigen gedragscode geschonden. Het integriteitsbureau stelt wel dat die gedragscode te vaag is over de "schijn van partijdigheid" die contacten met de privé kunnen creëren en doet aanbevelingen om daar iets aan te veranderen.

Privéfeestje
De Antwerpse afdeling van Groen diende een klacht in bij het stedelijke integriteitsbureau tegen het stadsbestuur in verband met "de dubieuze banden met vastgoedontwikkelaar Land Invest Group". Aanleiding is een filmpje waarop te zien zou zijn hoe een groot deel van het schepencollege (waaronder ook N-VA-burgemeester Bart De Wever) arriveert op een privéfeestje van Land Invest. 

Meer weten?