€2.500.000 om burn-outs tegen te gaan

De federale regering maakt 2,5 miljoen euro vrij voor de aanpak van burn-outs bij het personeel van ziekenhuizen en bankinstellingen. Dat meldt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld).

Beide sectoren zijn zwaar getroffen door burn-outs. Daarom start er binnenkort een proefproject waarmee tussen de driehonderd en duizend mensen kunnen worden begeleid in een intensief traject waarin alle aspecten van de aandoening aanpakt worden.

Aan het werk blijven
Bedoeling is om ervoor te zorgen dat de getroffen werknemers aan het werk kunnen blijven of hun werk weer snel kunnen hervatten. De kosten voor de werknemer zijn voor rekening van de overheid, meerbepaald van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's.

In aanmerking komen werknemers die door een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd worden of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out, zegt Fedris. Het gaat dan om mensen die moeilijkheden ervaren tijdens het werk, meermaals kortstondig afwezig waren of het werk hebben stopgezet gedurende minder dan twee maanden.

Begeleidingstraject
Een begeleidingstraject duurt maximaal negen maanden en bestaat uit een pakket van minstens zeventien sessies met inbegrip van een klinische raadpleging waarbij de werknemer meer informatie krijgt over onder andere stressbeheer en levenshygiëne.

Aanpasbare trajecten
Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de individuele noden van de werknemer en de ernst van de burn-out zijn de trajecten moduleerbaar. Het gaat voorlopig nog om een proefproject, dat na twee jaar geëvalueerd zal worden. Is de balans positief, dan krijgt het project mogelijk een definitief karakter en kan het worden uitgebreid naar andere sectoren.