De Gucht: "Kiezer heeft niet altijd gelijk"

“De kiezer heeft niet altijd gelijk,” zo reageert oud-eurocommissaris in VTM NIEUWS op de verkiezing van Donald Trump en het referendum over de brexit. “Het idee dat iets per definitie democratisch is als er een meerderheid voor is, dat klopt niet."

"Ik vind dat de brexit een dure vergissing is, dat blijkt trouwens nu al", vindt De Gucht. "Er is een fundamenteel andere richting gegeven aan Groot-Brittannië met een meerderheid van 1 procent. Wij zouden dat in België niet kunnen, daar heb je hier een tweederdemeerderheid voor nodig." Daaruit concludeert De Gucht dat de meerheiderheid in zo'n referendum geen gelijk heeft. "Neen! Een referendum is een koortsthermometer, die aangeeft dat de temperatuur te hoog is."

Onze principes volgen
"Dat de meerderheid zich nooit vergist, dat is niet waar", zegt De Gucht. "Ik weet dat dat misschien zelfs een beetje agressief overkomt, maar we moeten vooral onze eigen principes volgen. Die staan in de grondwet, in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in het Verdrag van Europese Unie. Ook de meerderheid moet dat respecteren."