Damien Thiéry opnieuw kandidaat-burgemeester

Damien Thiéry (MR) is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in faciliteitengemeente Linkebeek opnieuw kandidaat-burgemeester.  Hij is andermaal de lijsttrekker van een Franstalige eenheidslijst. Thiéry werd zes jaar geleden verkozen tot burgemeester maar Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) weigerde hem te benoemen door overtredingen van de taalwetgevingen.

De Franstalige LB-lijst haalde in 2012 dertien van de vijftien gemeenteraadszetels. Damien Thiéry kreeg als lijsttrekker 1.232 van de 2.925 uitgebrachte stemmen achter zijn naam. Bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezingen van 2015 behield LB haar dertien zetels ondanks het feit dat er met het liberale La Droite een tweede Franstalige lijst opkwam. Het is onduidelijk of La Droite in oktober 2018 opnieuw een lijst zal indienen.

Nooit benoemd
Damien Thiéry voerde bij de verkiezingen van 2006 voor het eerst de Franstalige eenheidslijst aan. Hij raakte wegens overtredingen van de taalwetgeving echter nooit benoemd als burgemeester en bleef in de periode 2006-2015 daarom steeds 'waarnemend burgemeester'.

Tijdens deze legislatuur ging hij tot drie keer toe tevergeefs in beroep bij de Raad van State tegen zijn niet-benoeming. Midden 2015 benoemde Vlaams minister Liesbeth Homans de Nederlandstalige Eric De Bruycker (ProLink) als burgemeester, maar die nam na een paar maanden ontslag. In juli 2017 werd Thiéry's partijgenote Valerie Geeurickx (LB) benoemd tot burgemeester.