Bourgeois trekt boskaart in na ophef

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) trekt de fel omstreden boskaart opnieuw in. De kaart veroorzaakte heel wat deining bij grondbezitters, omdat op hun grondgebied mogelijk niet meer gebouwd mocht worden. "Het was nooit de bedoeling om mensen in hun eigendom te raken", zegt Bourgeois.

De Vlaamse regering keurde onlangs de bescherming van 12.300 hectare zonevreemd bos goed. Onlangs werd het openbaar onderzoek geopend en kwam de gedetailleerde kaart met “meest kwetsbare bossen” ook online, met een gedetailleerd overzicht van de bossen die de Vlaamse regering wil beschermen.

Eén probleem: op het kaartje stonden ook een aantal bouwgronden aangeduid als beschermd bos. Daardoor liepen veel eigenaars van grond dus plots het risico niet langer te kunnen bouwen op de gronden die ze nochtans als bouwgrond hadden gekocht. Het kaartje veroorzaakte dan ook heel wat onrust bij eigenaars van bouwgronden, en leidde ook tot verhitte politieke discussies. Vooral uit de regio Limburg trokken verschillende burgemeesters aan de alarmbel.

Onderneemt actie
Vlaams minister-president Geert Bourgeois besloot daarom om actie te ondernemen. Hij trekt de fel omstreden boskaart opnieuw in.

"Het kan niet dat mensen die bouwplannen en een vergunning hadden, dat nu niet meer kunnen. Dit druist in tegen mijn rechtsgevoel. Het is mijn voorstel om de kaart weer in te trekken en het openbaar onderzoek stop te zetten. Er moet dus een nieuwe kaart komen, met een openbaar onderzoek dat langer loopt dan 60 dagen en waarbij de betrokkenen individueel worden aangeschreven", zegt hij.

Bourgeois wil de criteria voor waardevolle bossen weer optrekken. "Een perceel in een verkaveling waar enkele bomen op staan, kan nooit een waardevol bos zijn. De minimale oppervlakte van een bos moet dus groter worden", aldus Bourgeois.

Ook Schauvliege reageert
In een reactie laat Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) weten dat de intrekking een initiatief is van de minister-president, en dus niet van de Vlaamse regering. "Ik ben blij dat de redelijkheid blijkbaar is teruggekeerd, hoewel het geen beslissing van de Vlaamse regering betreft", zegt ze. "Ik stel voor dat het parlement nu de criteria voor de boskaart aanpast, zodat we tot een evenwichtiger resultaat kunnen komen."

De minister stelt dat zij altijd op de consequenties heeft gewezen, maar daardoor in een bepaald daglicht werd gesteld. "Sommigen stonden in het parlement zelfs met een bijl te zwaaien", brengt Schauvliege in herinnering.

Bekijk ook: