Begrotingsevenwicht uitgesteld naar 2019

De federale regering heeft de deadline voor een begroting in evenwicht uitgesteld naar 2019. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. De deadline lag oorspronkelijk in 2018, maar daar wordt nu van afgestapt. "We willen niet kapot besparen", klinkt het.

De Hoge Raad van Financiën had begin deze maand twee scenario's voorgesteld aan de federale regering: ofwel een begrotingsevenwicht in 2018, met zowel in 2017 als in 2018 een structurele verbetering van 1 procent van het bruto binnenlands product, goed voor vijf miljard in het totaal. Dit was voor de Hoge Raad het aanbevolen scenario.

Miljard minder
Daarnaast lag de mogelijkheid tot een evenwicht in 2019 ook op tafel. In dit scenario zouden de besparing gespreid kunnen worden. Een minder zware oefening en de regering moet dan maar naar vier miljard op zoek.

Wilmès
In regeringskringen is vernomen dat nu voor dat tweede traject is gekozen. Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) bevestigt die keuze. Om het evenwicht te bereiken is een verbetering nodig van het structureel saldo met 0,6 procent volgend jaar en met 0,3 procent in 2019. "Sinds het aantreden van de regering daalt ons structureel tekort significant. We zouden tegen eind dit jaar onder de 1 procent moeten uitkomen.

"Geen uitstel"
De begroting in evenwicht wordt dus een jaar uitgesteld in de hoop dat er dan meer inkomsten zullen zijn. Toch zal er nog altijd zwaar bespaard moeten worden en zal de regering op zoek moeten gaan naar miljarden. Uitstel van executie is het evenwel niet, want deze zomer zullen beide begrotingen, die van 2018 en 2019 worden voorgesteld.

Economisch heropleving
Ook al is het saneren van de begroting een feit en moet dit resoluut voortgezet worden, het evenwicht in 2018 kan geen doel op zich zijn. De doelstelling van een evenwicht in 2019 is ambitieus. Dat laat ons toe om tegelijkertijd de sanering voort te zetten en hervormingen door te voeren die nodig zijn om de economische heropleving en de jobcreatie te versterken", zegt Wilmès.

Tegen 30 april moet de regering bij de Europese Commissie een stabiliteitsprogramma indienen met de begrotingsdoelstellingen voor de periode tot 2020.