Ambtenaren staken tegen beleid Vandeput

De federale ambtenaren staken vandaag tegen hun stiefmoederlijke behandeling door minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). De staking wordt alvast zeer goed opgevolgd bij de civiele bescherming en bij het veiligheidspersoneel van de gesloten centra. Dat blijkt vanmorgen uit de eerste informatie waarover ACV Openbare Diensten beschikt.

Volgens vakbondssecretaris Marc Saenen zal de staking wellicht "vrij algemeen" opgevolgd worden. "Ik heb niet de indruk dat vandaag veel ambtenaren zullen werken", klinkt het. Het openbaar vervoer is niet betrokken bij de staking.

Met de staking willen de bonden protesteren tegen de "aanvallen" van Vandeput op het ambtenarenapparaat, zoals het afbouwen van de vaste benoeming, het beknibbelen op hun verlofregeling of het invoeren van interimarbeid.

Openbaar vervoer
Er wordt gestaakt in de federale overheidsdiensten, de sociale zekerheidsinstellingen, de federale wetenschapsinstellingen maar ook de gevangenissen of de gesloten centra. Het openbaar vervoer (NMBS) of bpost zijn niet betrokken. De vakbonden hebben al gewaarschuwd voor meer acties de komende weken en maanden.