52.100 extra jobs dankzij taxshift

De taxshift van de federale regering zal tegen 2021 voor 52.100 extra banen hebben gezorgd. Zo luidt de conclusie van de Nationale Bank na een nieuwe doorlichting van de maatregelen. De overheidsschuld zal na zeven jaar zijn opgelopen met 0,2 procent van het bbp.

Het Planbureau becijferde vorige maand dat de werkgelegenheid in ons land tegen 2022 zal toenemen met 262.000 jobs. Daarmee zou de werkloosheid tot het lage niveau van begin jaren 80 teruggebracht kunnen worden. Volgens berekeningen van de Nationale Bank kunnen 52.100 jobs tussen 2015 en 2021 exclusief toegeschreven worden aan de taxshift.

Gezinnen
De gezinnen kunnen in die periode rekenen op een koopkrachtstijging van 2,7 procent, maar 1,1 procent daarvan wordt alweer ongedaan gemaakt. Dat komt onder meer door de stijging van de belastingen op consumptie.

Het bruto binnenlands product in ons land zal als gevolg van de taxshift stijgen met 1,2 procent in zeven jaar tijd. Vooral de groei van onze eigen consumptie en investeringen zijn daar een verklaring voor.

Terugverdieneffecten
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) concludeert uit de cijfers dat de taxshift volledig gefinancierd is. "De lastenverlagingen in de taxshift zijn voor 4,6 miljard euro gefinancierd door maatregelen genomen door de federale overheid. Daarnaast zijn er aanzienlijke terugverdieneffecten. De Nationale Bank schat dat deze effecten tegen 2020 reeds 3,7 miljard euro bedragen en verder oplopen in de daaropvolgende jaren tot meer dan 4 miljard euro. Bovendien worden niet eens alle terugverdieneffecten meegerekend."

Bron: Belga (lmi)