Nog geen akkoord over het onderwijs

Het kernkabinet van de Vlaamse regering is er deze ochtend nog niet in geslaagd om een akkoord te sluiten over de hervorming van het secundair onderwijs. Er werd uitzonderlijk vandaag vergaderd omdat de minister-president morgen en woensdag naar het Duitse Dresden trekt. De discussie, waarbij de reorganisatie van de studierichtingen in de tweede en derde graad centraal staat, sleept al maanden aan. 

Eind mei bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. Dat akkoord bevatte ook een voorstel voor de reorganisatie van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, de veelbesproken 'matrix'.

Die matrix moet een transparanter en rationeler aanbod opleveren, met studierichtingen die leerlingen ofwel duidelijk voorbereiden op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt (respectievelijk doorstroom- en arbeidsmarktgerichte richtingen) of richtingen die de deur voor beide opties open laten (richtingen met dubbele finaliteit).

Niet rijp
Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukte toen dat het ging om "een eerste worp" en wilde met het onderwijsveld in discussie gaan. Op basis van die brede consultatieronde trok minister Crevits net voor het kerstreces met een voorstel naar de regering. Maar het dossier bleek nog niet rijp voor een akkoord.

Vandaag hield het kernkabinet het dossier opnieuw tegen het licht. Er werd nog eens grondig door een aantal teksten gegaan, is te horen. Er wordt verder gewerkt, maar een akkoord is er voorlopig niet.

"2018 blijft deadline"
Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft vertrouwen dat de deadline toch gehaald wordt. “Het kan snel gaan eens we elkaar vinden, maar het is goed dat we alles goed doorspreken. 2018 is nog steeds de deadline.”

"Pijnpunten aanpakken"
Het is vooral N-VA die moeilijk doet tijdens de onderhandelingen. Zij houden nog erg vast aan het klassieke systeem met ASO, BSO en TSO. “Wij willen een goede hervorming die pijnpunten aanpakt. Eentje die de sterke leerlingen aanmoedigt en die voor remediëring van de zwakkeren zorgt”, aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).