Begroting 2018 in het rood door taxshift?

De federale taxshift heeft een grote impact op de Vlaamse begroting voor 2018. Dat blijkt uit de meerjarenraming tot 2022 die de Vlaamse regering vrijdag heeft goedgekeurd.

In 2018 wordt bekeken of de federale overheid de afgelopen jaren het correcte deel van de personenbelasting heeft doorgestort aan Vlaanderen. Voor de periode 2015-2017 was dat om en bij de 900 miljoen te veel, onder meer omdat de personenbelasting in het kader van de taxshift omlaag ging. Vlaanderen moet dat bedrag in 2018 terugstorten aan het federale niveau.

Fors in het rood
"De terugbetaling komt niet als een verrassing, maar het concrete bedrag wordt nu pas duidelijk", zegt Begrotingsminister Bart Tommelein. De Vlaamse begroting zal dus in 2018 fors in het rood gaan. "Deze kost is eenmalig en heeft niets met het beleid van de Vlaamse regering op zich te maken. Het eenmalig tekort voor Vlaanderen in 2018 is tegelijk een meevaller voor federaal, daarom gaan zowel De Hoge Raad van Financiën als de Europese Commissie ermee akkoord", aldus Tommelein.

Ook de jaren daarop zullen de inkomsten uit de personenbelasting lager liggen, maar vanaf 2019 wil Vlaanderen wel opnieuw aanknopen met een begrotingsevenwicht. De bouw van de Oosterweelverbinding wordt nog steeds buiten dat evenwicht gerekend.