Sp.a: "Sociale rechten vanaf 30u/week"

Sp.a wil dat mensen meer greep krijgen op hun werktijd. Ze moeten de ruimte krijgen om zelf te kiezen wanneer ze meer of minder werken, met behoud van hun sociale rechten vanaf dertig uren per week. Dat bleek vandaag tijdens een partijcongres van de Vlaamse socialisten.

Uitgangspunt van het congres "Tijd voor morgen" is dat het klassieke model met vijfdaagse werkweken van 38 uur niet meer van deze tijd is. In de meeste gezinnen werken man en vrouw, er zijn veel meer eenoudergezinnen en het huidige systeem maakt het vaak zeer moeilijk om andere dingen te doen. Bedoeling van het congres is voorstellen uit te dokteren waardoor mensen "opnieuw de regie van hun eigen leven in handen kunnen nemen".

Vanaf 30 uur
Daarom stelt sp.a voor dat mensen zelf de ruimte krijgen om te kiezen wanneer ze meer of minder werken. "Een arbeidsvermindering op maat", luidt het. Vanaf dertig uur zou een werknemer volledige sociale bescherming genieten. Wie dan weer meer werkt, zou meer terugkrijgen in loon of tijd. Nu is dat niet zo: wijk je af van de 38-urige werkweek, dan verlies je bijvoorbeeld pensioenrechten.

Het voorstel van sp.a moet dat dus tegengaan, maar de vraag stelt zich of dat wel betaalbaar is, de sociale zekerheid kampt nu al met grote tekorten. “Wat onbetaalbaar wordt is het steeds flexibeler inzetten van mensen. Daardoor vallen ze steeds meer uit en wordt het onbetaalbaar voor bedrijven”, kaatst Crombez de bal terug. “Als je mensen meer greep doet krijgen op hun tijd, zal ook de productiviteit stijgen”, besluit hij.