Begroting Brusselse regering is rond

De Brusselse regering heeft gisteren een akkoord bereikt over de begroting 2017 voor het gewest en de gemeenschapscommissies, zo is gisterenavond uit regeringsbron vernomen. De details worden morgen bekend gemaakt tijdens de beleidsverklaring die minister-president Rudi Vervoort om 14 uur in het Brussels Parlement zal voorstellen.

Zoals bij de andere deelstaten doet de vertraagde groei zich ook voelen in het hoofdstedelijk gewest, waardoor de inkomsten op het niveau van 2016 zouden blijven, toen die zo'n vier miljard euro bedroegen. Om het begrotingsevenwicht te behouden werd vooral gekeken naar de uitgaven. Maar de 'productieve' investeringen zouden gevrijwaard worden zoals ook Vlaanderen en Wallonië deden, is in regeringskringen te horen.

Voor het Brussels gewest gaat het met name om de investeringen voor mobiliteit. Ook de fiscale hervorming die de Brusselse regering het laatste jaar opstartte wordt voortgezet. Die is vooral op de huisvesting gericht.

Voorts zouden er geen nieuwe fiscale heffingen zijn gepland en aan de koopkracht van de Brusselse bevolking wordt naar verluidt niet geraakt.