Calvo: "Al die cinema voor dit resultaat"

Groen-fractieleider Kristof Calvo reageert bijzonder ontgoocheld op "het uitstel" van de hervorming op de vennootschapsbelasting en de meerwaardeheffing. “Dit land verdient beter. De cinema van de voorbije week was blijkbaar voor niets. Nieuwe facturen en besparingen zijn al zeker."

"Op een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens blijft het wachten. De tijd was ook rijp voor een eerlijkere vennootschapsbelasting, meer op maat van kmo’s. Op die punten herleidt de regering zich echter tot een studiebureau”, stelt Calvo.

N-VA-werkstuk
Volgens Calvo wordt de begroting zo opnieuw een N-VA-werkstuk. “Het gros van de inspanning gebeurt in de sociale zekerheid. Deze meerderheid vraagt meer van zieken, gepensioneerden en werkzoekenden dan van de grootste vermogens en multinationals. Er zijn de forse besparingen in de gezondheidszorg en er wordt bespaard op de welvaartsenveloppe inzake uitkeringen. Het resultaat van zulke maatregelen ligt voor de hand: meer ongelijkheid, meer onrechtvaardigheid, opnieuw.”

"Roep om rechtvaardigheid"
Calvo is wel bijzonder strijdbaar. “De druk vanuit de oppositie en de samenleving om meer eerlijkheid zal niet verminderen, integendeel. De roep om rechtvaardigheid zal steeds luider klinken. Ofwel wordt die roep beantwoord, ofwel is de regering gedoemd om zelf te verdwijnen. Wij gaan in elk geval blijven aandringen op die eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. We zijn ontgoocheld in de houding van CD&V, maar zullen hen blijven uitnodigen om samen te werken aan rechtvaardige fiscaliteit”, besluit hij.