Politicologen: "Miserie blijft duren"

Politicologen en politiek commentatoren zijn scherp voor de regeringspartijen en het begrotingsakkoord. Vooral het woord 'uitstel' valt er vaak. "Opties regering Michel waren iedereen iets gunnen of niemand iets gunnen. Het werd helaas het laatste", schrijft Dave Sinardet, politicoloog aan de VUB.

Volgens Carl Devos, politicoloog aan de UGent kan je niet echt spreken van een begrotingsakkoord, maar een "Akkoord om elkaars voorstel tegen te houden. Uitstel." Dat schrijft hij op Twitter. Volgens Devos is uitstel niet per se slecht, want er is meer tijd om de zaken uit te werken. "Anderzijds blijft de miserie voortduren", schrijft hij nog. "Van zware uitspraken blijft niet veel over."

Volgens Dave Sinardet had de regering-Michel twee opties: "Iedereen iets gunnen of niemand iets gunnen. Het werd helaas het laatste". In een interview in De Tijd zegt hij nog: "De Vlaamse coalitiepartners in de federale regering houden elkaar in een wurggreep. Ik vraag me af hoe ze het samen nog twee jaren kunnen volhouden".