Dit houdt akkoord voorlopig in

Er is eindelijk een akkoord omtrent de begroting en een aantal bijhorende hervormingen. Dat maakten de politici zelf bekend op Twitter. Maar wat houdt het akkoord nu in? Een overzicht: 

Begrotingsakkoord
Zoals eerder al aangegeven, zal de begrotingsinspanning ongeveer 3 miljard euro bedragen, luidt het op het kabinet-Michel. Dat komt neer op 1,2 procent van het bbp voor 2016 en 2017. Europa verwacht zoals bekend een jaarlijkse structurele verbetering van 0,6 procent van het bbp. Er is ook een buffer voorzien van 679 miljoen euro voor budgettaire tegenvallers.

Meerwaardebelasting en vennootschapsbelasting
De regering engageert zich ook tot een hervorming van de vennootschapsbelasting, waar het werk al goed is opgeschoten. Ook zal ze verder onderzoek voeren rond de voorstellen over een meerwaardeheffing en over maatregelen om investeringen in kmo's, digitalisering en jonge ondernemingen aan te moedigen. Dat waren de drie netelige dossiers waardoor de onderhandelingen de voorbije dagen geblokkeerd zaten.

E-commerce
Gisterennamiddag raakte al bekend dat de regering wel een akkoord bereikt had over het nachtwerk in de e-commerce, de zogenaamde webwinkels. Tot nu mochten webwinkels niet ’s nachts werken, waardoor grote spelers, zoals CoolBlue en Bol, hun toevlucht zochten tot Nederland. Nu heeft de regering dus beslist dat e-commercebedrijven ook ’s nachts mogen werken in ons land. Volgens De Tijd hoopt men hiermee volgend jaar zo'n 48 miljoen binnen te krijgen.

Structurele hervormingen
Er komt een tweede golf structurele hervormingen. De regering sloot akkoorden en keurde wetteksten goed over de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, de wet van 1996 over de competitiviteit van de ondernemingen en de evolutie van de brutolonen.

Koopkracht blijft
Volgens het kabinet wordt niet geraakt aan de koopkracht van werknemers en uitkeringstrekkers. De regering raakt niet aan de indexering van de lonen en verhoogt geen btw. De taxshift werd overigens "geconsolideerd".

Persconferentie
Morgen om 11 uur houdt de federale regering een persconferentie waarin ze het akkoord verder toelicht. U kan die persconferentie live volgen via VTMNIEUWS.be.

Crisis afgewend
Het lijkt erop dat premier Michel een dreigende crisis heeft afgewend. Hij is op tijd klaar voor zijn beleidsverklaring in de Kamer op zondag en de deadline van Europa is gehaald. Maar de komende weken worden alsnog zwaar voor de regering, want de kneldossiers liggen nog steeds op tafel en er moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt.