Europa geeft regering uitstel tot maandag

Premier Charles Michel (MR) heeft zich in de Kamer moeten verantwoorden over de voortgang van de begrotingsonderhandelingen. "De federale begroting zal over enkele uren of dagen klaar zijn", aldus Michel. Een beslissing over de hervormingen is pas voor later. Intussen raakte ook bekend dat de regering de begroting in extremis ook maandag mag indienen bij de Europese Commissie.

De premier gaf tijdens het wekelijkse vragenuurtje een overzicht van de belangrijkste principes uit het begrotingsakkoord waarover de regering het principieel eens is en van de hervormingen die op de plank liggen. Hij wil van de komende uren en dagen gebruik maken om "de laatste arbitrages" op te lossen.

“Qua budget zitten we al ver. We realiseren een inspanning van drie miljard euro in 2017. Er is dan ook een akkoord over het budget op voorwaarde dat we erin slagen de laatste arbitrage te doen over de hervormingen. Er zijn nog een paar discussiepunten die we de komende uren of dagen moeten wegwerken. Ik wil de oproep doen aan iedereen om blijk te geven van verantwoordelijkheid. We zijn dat verschuldigd aan ons land”, aldus Michel.

Oproep tot eenheid
Michel riep de meerderheidspartijen ook op de meningsverschillen te overstijgen. Tijdens een reeks interpellaties gaf hij toe dat de voorbije uren en dagen niet eenvoudig zijn geweest. "Maar het is mijn overtuiging dat hetgeen ons bindt sterker is dan wat ons onderscheidt", aldus premier Michel, die zich daarvoor rechtstreeks tot de coalitiepartners richtte.

Gekibbel gaat voort
Ondanks de woorden van Michel, bleven de regeringspartijen elkaar wantrouwen. Wouter Beke (CD&V) stelt zich vragen bij de hervorming van de vennootschapsbelasting die N-VA wil, die gaat volgens hem nog steeds geld kosten. Minister Van Overtveldt (N-VA) zegt echter dat die berekening klopt. "Het is deskundig berekend, dat is de realiteit die vandaag op tafel ligt. Wat mijn voorstel betreft, klopt de financiering als een bus."

Uitstel tot maandag?
De vraag rijst wanneer de regering opnieuw samenkomt om voort te vergaderen. "Op dit moment is er nog niets te zien", zegt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van Den Bogaert. "Misschien dat ze later nog samenkomen. Maar ze hebben alleszins nog wel wat tijd, want minister Jambon bevestigde dat ze van Europa eigenlijk nog tijd hebben tot maandag om klaar te zijn."