Wat is nu precies een meerwaardebelasting?

Het is de maatregel bij uitstek die de begrotingsonderhandelingen in de knoop legt: de meerwaardebelasting. CD&V legde de maatregel op tafel en eist de garantie dat de taks er komt voor het einde van het jaar, maar de andere partijen aan de onderhandelingstafel willen daar niet van weten. Maar waar gaat het nu precies over?

De meerwaardebelasting is een belasting die CD&V wil invoeren op de winst die je krijgt wanneer je aandelen verkoopt. De partij stelt een tarief voor van 30 procent, die met de jaren naar beneden gaat. 

Met andere woorden: het eerste jaar betaal je 30 procent belasting op de winst, daarna wordt die per jaar afgebouwd en dat vijftien jaar lang. Wie na vijftien jaar zijn aandelen verkoopt, betaalt op die manier nog 7,5 procent belasting op zijn winst. Met de taks wil de partij vooral de speculatie ontmoedigen.

Wie moet ze betalen?
De belasting zal wel enkel geheven worden op beleggers die meer dan 50.000 euro winst maken, gespreid over tien jaar. Op die manier wil CD&V vermijden dat de kleine beleggers de dupe worden van de maatregel. 

Dat wil dus concreet zeggen dat iemand die in één jaar 50.000 euro winst maakt op zijn aandelen, daar 30 procent belasting op moet betalen. Een belegger die zijn aandelen pas na 15 jaar verkoopt en daar 50.000 euro winst op maakt, zal op dat bedrag een taks van 7,5 procent moeten betalen. 

Belangrijk om te vermelden is dat CD&V twee kanttekeningen maakt bij de meerwaardebelasting. Zo neemt ze ook de vennootschapsbelasting in rekening, zodat beleggers hun geld niet kunnen doorsluizen naar hun vennootschappen. Daarnaast geldt er ook een uitzondering voor de kmo's en de starters. Iemand die pas een bedrijfje opricht zal bijvoorbeeld geen meerwaardebelasting moeten betalen als ze na één jaar 50.000 euro winst maken.

Wat moet de maatregel opbrengen?
De christendemocraten hopen dat de meerwaardebelasting 100 miljoen euro zal opbrengen. Dat is eerder een klein bedrag, maar de meerwaardebelasting is dan ook vooral bedoeld als een symbolische maatregel. CD&V wil met de taks op winst uit aandelen voor "fiscale rechtvaardigheid" zorgen. De partij vindt dat de huidige regering te veel inspanningen heeft gevraagd van de gewone mensen en vindt dat deze inspanningen dus ongelijk verdeeld zijn. Met de belasting willen ze vooral de rijken hun steentje laten bijdragen.

Waar ligt nu precies de knoop?
Dat de begrotingsgesprekken nu geblokkeerd zijn, heeft voornamelijk te maken met het verzet van de coalitiepartners tegen deze meerwaardebelasting. Open Vld wil niet van nieuwe belastingen weten en coalitiepartner N-VA wil het belastingsysteem vereenvoudigen "in de plaats van het complexer te maken".

Daarnaast waarschuwen ook veel specialisten voor de meerwaardetaks, bijvoorbeeld omdat ze denken dat vooral de kleine beleggers getroffen zullen worden. Volgens Sven Sterckx van de Vlaamse Federatie voor Beleggers zitten namelijk ook gewone beleggers snel aan het bedrag van 50.000 euro. “Ik vrees dat het vooral de middenklasse zal betalen”, meent Sterckx. De taks zou beleggers ook ontmoedigen om op de beurs te gaan én weerklinkt het argument dat de rijken wel manieren zullen vinden om de meerwaardebelasting te ontduiken.