CD&V legt overleg voorlopig stil

De federale toponderhandelingen zijn rond middernacht zonder akkoord afgesprongen. CD&V wil pas 's ochtends 9 uur opnieuw aan tafel gaan, maar voorlopig is het nog onduidelijk of de andere ministers om dat uur mee aanschuiven. De partij wil de meerwaardebelasting waar ze op aandringt absoluut parallel invoeren met de hervorming van de vennootschapsbelasting.

CD&V-vicepremier Kris Peeters keerde gisteravond na een tweede pauze om terug te koppelen met zijn partijtop niet meer naar de ambtswoning van premier Charles Michel terug. De eerste minister had even voordien een nieuw compromisvoorstel op tafel gelegd, maar dat volstond voor de christendemocraten niet.

Meerwaardebelasting
Grote pijnpunt? Het verschil tussen 'executer' en 'examiner'. Zo klonk het in de tekst van Michel dat de door N-VA op tafel gelegde hervorming van de vennootschapsbelasting zou worden "uitgevoerd", terwijl de meerwaardebelasting die CD&V wil "onderzocht" zou worden.

"Wij vragen een parallellisme tussen de vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting", klinkt het 's nachts op het kabinet-Peeters. "Met dezelfde timing, dus tegen het einde van het jaar. Dat is haalbaar." De christendemocraten hebben daarom een nieuwe tekst uitgewerkt, waarover ze dinsdagochtend opnieuw aan tafel willen gaan.

Wat dat dan betekent voor de begroting en de beleidsverklaring van de premier? Daarover spreekt CD&V zich voorlopig niet uit. De begroting voor 2017 is de facto rond, dus premier Michel zou er in principe mee naar de Kamer kunnen om er zijn beleidsverklaring rond te bouwen.

"Geen akkoord"
N-VA wil echter niet weten van een begroting zonder structurele hervormingen. "Er is nog geen sprake van een akkoord over de begroting. De hervorming van de vennootschapsbelasting en de arbeidsmarkt maakt integraal deel uit van het begrotingsakkoord en daar zijn nog stappen te zetten", stelde het kabinet van N-VA-vicepremier Jan Jambon maandagavond nog stellig.