"Dit is begroting met échte hindernissen"

Er is nog steeds geen akkoord over de structurele hervormingen in de vennootschapsbelasting en de arbeidsmarkt. Premier Michel legde vanavond een tekst voor over die belasting. CD&V-vicepremier Kris Peeters is daarmee naar CD&V-voorzitter Wouter Beke en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits getrokken. Zij zitten nu samen over die voorstellen.

VTM NIEUWS-journalist Dirk Van Den Bogaert kon Peeters al wandelend enkele vragen stellen over die begroting “met hindernissen”. De minister bezeerde zich bijna aan het hoefd toen hij zijn uitleg deed. "Ik kom zo dadelijk terug, dus u hoeft zich niet te verongelukken", zei Peeters. "U doet uw best om niet te struikelen vanavond", grapt Van Den Bogaert. "Ja en ik zou u aanraden hetzelfde te doen en zeker uw cameramensen. Pas op daar staat een motor", lachte Peeters.

Structurele hervormingen
Vanochtend bleek al dat de discussie over de begrotingscijfers eigenlijk grotendeels rond is. Op misschien 10 miljoen euro na, zo poneerde MR-vicepremier Didier Reynders voor de camera. Iets wat nadien nergens echt werd tegengesproken.

De kern van de zaak ligt intussen immers bij de structurele hervormingen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft een stapsgewijze hervorming en verlaging van de vennootschapsbelasting klaar en N-VA lijkt die absoluut samen met de begroting voor 2017 te willen afkloppen.

Meerwaardebelasting
CD&V kwam daar dit weekend echter doorfietsen met een meerwaardebelasting die de fiscaliteit rechtvaardiger moet maken. De christendemocraten mikken met name op een algemene meerwaardebelasting op aandelen en daarvan afgeleide producten in handen van natuurlijke personen. Die zou oplopen tot 30 procent, maar afnemen voor wie zijn aandelen langer in handen houdt. Een eerste schijf van meerwaarden zou bovendien worden vrijgesteld, terwijl minwaarden beperkt aftrekbaar zouden blijven.

Vraag is in welke mate daar nog een volledig uitgewerkt akkoord over mogelijk blijkt. De coalitiepartners van CD&V pikken het alvast niet dat de christendemocraten zo fors inzetten op een voorstel dat ze nauwelijks twee dagen geleden pas op tafel hebben gelegd. Of een totaalakkoord op alle punten - inclusief ook nog de flexibilisering van de arbeidsmarkt - nog haalbaar is, zal vannacht moeten blijken.