Ook in Vlaanderen fiscale regularisatie

Er komt ook in Vlaanderen een fiscale regularisatie voor wie zijn belastingen ontdoken heeft. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld). De regularisatie zal tijdelijk zijn en men kan maar eenmaal een bedrag aangeven.

Na de federale overheid wil dus ook Vlaanderen een eigen fiscale regularisatie invoeren. De regularisatie zal beperkt zijn tot sommen waarop zuiver Vlaamse belastingen zijn ontdoken. Voor gemengde bedragen is een samenwerkingsakkoord nodig met de federale overheid en de gewesten. Die onderhandelingen zijn volop bezig. In de praktijk zal de Vlaamse regularisatie vooral over erfbelastingen gaan, al kan ze theoretisch ook van toepassing zijn op registratiebelastingen (verkooprecht, verdeelrecht, schenkbelasting). 

Vlaanderen kiest voor een tijdelijke regularisatie, tot 31 december 2020. Enkel spontane aangiften zullen in aanmerking komen. Van zodra de Vlaamse Belastingdienst of het gerecht stappen heeft gezet of sancties heeft opgelegd, is regularisatie onmogelijk. De aangever geniet fiscale en strafrechtelijke immuniteit. Men zal slechts eenmaal een ontdoken som kunnen regulariseren. Bezwaar maken tegen een berekende heffing is onmogelijk. 

Erfbelasting hervormen
De opbrengst van de regularisatie wil minister Tommelein graag gebruiken voor de geplande hervorming van de erfbelasting. Die wil Tommelein graag "billijker" maken. "De huidige tarieven tussen broers en zussen, neven en nichten of ooms en tantes lopen op tot 65 procent. Dergelijke hoge tarieven stimuleren belastingontwijking omdat ze als confiscatie worden ervaren. We zullen daarom werk maken van een meer rechtvaardige en faire fiscaliteit", besluit de Open Vld-minister.

"Lijkt op bonus voor valsspelers"
Oppositiepartij Groen reageerde meteen negatief op de plannen van de Vlaamse regering. "Een fiscale regularisatie geeft een wrang gevoel bij de mensen die de erfbelasting wel correct hebben betaald", zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska. "Met de regularisatie geeft de regering het signaal dat fiscale miljoenenfraude ok is. Terwijl elke euro die een oneerlijke miljoenenfraudeur niet betaalt, uiteindelijk op de kap van de eerlijke Vlaming terecht komt."