Thyssen: "Oosterweel moet in begroting"

Projecten die de Vlaamse regering volledig zelf gaat financieren, moeten geboekt worden in de begroting en zullen mee in rekening genomen worden bij de Europese beoordeling van de begroting en de schuldpositie. Dat heeft eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V) vandaag duidelijk gemaakt. "Het sprookje van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) over een zogezegde 'begroting in evenwicht' ligt nu volledig in duigen", reageert Groen-fractieleider Björn Rzoska.

"Er zijn projecten waarvan ik in de pers lees dat de Vlaamse regering die uiteindelijk volledig zelf gaat financieren (...). Daarover zijn geen contacten of onderhandelingen met Europa op dit ogenblik en die zullen beoordeeld worden volgens de regels. Dat wil zeggen: ze moeten in de begroting en zullen meegerekend worden wanneer de budgettaire positie en schuldpositie wordt beoordeeld", zo antwoordde Thyssen op een vraag over de Vlaamse ontwerpbegroting.

En dat is mogelijk slecht nieuws voor de begroting die de Vlaamse regering deze week presenteerde. Daarin zijn een aantal uitgaven, zoals de bouwkost van de Oosterweel en een deel van de ziekenhuisfinanciering, buiten de begroting gehouden. 

Voorwaarden
Thyssen beklemtoonde nogmaals dat publiek-private investeringen wel degelijk buiten de begroting kunnen gehouden worden indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. "Voor zover ik geïnformeerd ben, weet ik dat er gesprekken over een aantal Vlaamse projecten zijn geweest. Die zijn tot een goed einde gebracht in de zin dat een formule is gebruikt die de Vlaamse regering toelaat om die buiten de boeken te houden", zo verwees de Belgische eurocommissaris naar de bouw van bruggen over het Albertkanaal en projecten rond schoolgebouwen. Maar over de Oosterweel lopen die onderhandelingen niet en dus moet dat dossier in de begroting.

"Sprookje Bourgeois in duigen"
"Het sprookje van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) over een zogezegde 'begroting in evenwicht' ligt nu volledig in duigen", reageert Groen-fractieleider Björn Rzoska. Volgens Rzoska moet de Vlaamse regering het begrotingshuiswerk opnieuw maken. "Bourgeois weet heel goed dat hij de bouwkost van de Oosterweel niet buiten de begroting mag houden. Toch heeft hij het gedaan. De verklaringen van Bourgeois over een 'begrotingsevenwicht' waren niet correct. Hij heeft geprobeerd om het volledige Vlaams parlement, en alle Vlamingen, voor de gek te houden. Ik til daar heel zwaar aan", aldus Rzoska.

"Dringend tekst en uitleg nodig"
Ook sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke is niet te spreken over de situatie. "Dit betekent dat de Vlaamse begroting helemaal niet in evenwicht is zoals de regering beweert. Tegelijk mag de uitspraak van Thyssen ook niet verbazen. Het Rekenhof waarschuwt Vlaanderen al langer dat het Oosterweel niet uit de begroting kan houden. En daarmee spreekt ze minister-president Geert Bourgeois en minister van Financiën Bart Tommelein tegen. Bourgeois zei gisteren nog dat er gesprekken lopen met Europa. Nu zegt Thyssen dat dat niet zo is. Hier klopt iets niet. De minister-president moet dringend met tekst en uitleg komen."

Bom onder de begroting
Dat de investeringen voor de Oosterweel in de begroting moeten worden opgenomen, legt volgens Chris Janssens, fractieleider van Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, "een gigantische bom onder de Vlaamse begroting van de volgende jaren". "Oosterweel is de duurste investering van de Vlaamse regering, maar noch de minister-president noch de minister van Begroting kunnen verantwoorden hoe deze gefinancierd zal worden. Intussen wordt er geld uitgegeven voor voorbereidende werken, terwijl niemand weet of het project er ooit zal komen." Janssens vraagt zich af wat de regering nu gaat doen. "Gaat ze schulden maken of gaat ze geld schrappen in andere beleidsdomeinen? Er is alleen maar onduidelijkheid. Wat wel zeker is: de aangekondigde investeringen van de Vlaamse regering zijn enkel op drijfzand gebouwd."