"Besparingen bij sociale zekerheid bespreken"

“Besparingen bij de sociale zekerheid moeten zeker op tafel komen”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan VTM NIEUWS. Het is de eerste keer dat Van Overtveldt reageert op het nieuws dat het begrotingstekort op 4,2 miljard ligt.

Van Overtveldt was afgelopen week de grote afwezige in het debat over de begrotingscijfers. Hij was nochtans de grote boosdoener voor de oppositie, die hem slecht rekenwerk aanwrijven. Maar Van Overtveldt schuift de hete aardappel door: “Als het Planbureau plots met tegenvallende groeicijfers komt, dan kan je daar niets aan doen. De gevolgen van de brexit zullen groter zijn dan verwacht, we kunnen daar niets aan veranderen.”

En dus stijgt het begrotingstekort van 2,4 naar 4,2 miljard. Hoe dat moet gedicht worden is het grote punt van discussie. Van Overtveldt brengt nog geen uitsluitsel, maar hij denkt wel in een bepaalde richting: “Er zijn geen taboes. Extra besparingen bij de sociale zekerheid moeten zeker op tafel komen. Dat is niet meer dan logisch”, is zijn reactie op de njet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) eerder deze week.

Nieuwe belastingen?
Een onderwerp raakt Van Overtveldt niet graag aan: nieuwe belastingen. “We zullen aan de regeringstafel beslissen. We willen de economische groei die zichtbaar is, niet fnuiken. Er zijn minder faillissementen, meer jobs, als we dan belastingen verhogen, stoppen we die groei”, is Van Overtveldt duidelijk.

Constructief
Toch wil de minister van Financiën niet vooruit lopen op de feiten: “We zullen aan de regeringstafel bespreken wat we zullen doen”, zegt hij meermaals. “Er zijn heel wat scenario’s, we hebben al een en ander uitgetekend, maar wat precies, dat maken we later uit.” Maar de tijd dringt, binnen twee weken moet de begroting rond zijn. “Het is geen onbegonnen werk, als we allemaal constructief werken”, doet hij een oproep naar de partners.

Politieke recuperatie
Want naast de njet van De Block zeiden ook CD&V-ministers Koen Geens en Kris Peeters dat hun zakken dichtblijven: “Dat zijn voorhoedegevechten, verklaringen vooraf. Ik vind het niet verantwoord om nu al pistes af te schrijven, terwijl er een overheidsbeslag is van meer dan vijftig procent. Dan zijn er zeker nog maatschappelijk verantwoorde besparingen te doen”, slaat Van Overtveldt terug. 

Het gewoel op voorhand is een gevoelig punt, want Van Overtveldt was deze week de grote boeman. Zeker bij de oppositie, die hem een slechte huisvader noemen. John Crombez, sp.a-voorzitter, zei dat “het bedrog Van Overtveldt moet stoppen.” En zelfs coalitiepartner Kris Peeters had kritiek. Het stoort Van Overtveldt mateloos: “Ik vind de politieke recuperatie zeer laakbaar. Ik heb brede schouders, ik kan wel tegen wat kritiek. Maar het is bijzonder laakbaar dat men zich koestert in oneliners. Die politieke recuperatie kan niet.”