"Dit is enorme blaam voor onze regering"

Het gat in de begroting van volgend jaar is dubbel zo groot als gedacht. De regering moet niet op zoek naar 2,4 miljard euro, maar naar 4,2 miljard. Vanuit de oppositie wordt hard gereageerd op het tekort. Sp.a-voorzitter John Crombez viseert de minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA): "Het is een kip die kakelt, maar geen eieren legt." En ook Kristof Calvo, fractieleider van Groen, viseert Van Overtveldt: “Dit is een blaam voor onze regering en voor minister Van Overtveldt”.

Uit een nieuwe nota van de adminstratie Begroting die circuleert in de regering blijkt dat de regering-Michel op zoek moet naar 4,2 miljard euro. In juli was nog sprake van een inspanning van 2,4 miljard euro. Het verschil is dat er nu rekening wordt gehouden met de minder gunstige economische paramaters van het Planbureau. Door de brexit zal de economische groei volgend jaar slechts 1,2 procent bedragen in plaats van 1,5 procent, voorspelt het Planbureau.

Belastinginkomsten
Die tegenvallende groei heeft een impact op de belastinginkomsten. Volgens de ramingen zakken die volgend jaar met ruim 900 miljoen euro. Dat komt doordat minder roerende voorheffing op dividenden zal binnenkomen, bedrijven minder belastingen voorafbetalen en de accijnsverhogingen op alcohol en tabak minder opbrengen dan verwacht. Een ander probleem is dat de opbrengst van de btw-verhoging voor elektriciteit blijkbaar te hoog werd ingeschat.

"Enorme blaam voor Van Overtveldt"
“Dit is heel erg wrang”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo. “Een miljardentekort na al die inspanningen die gewone mensen hebben gedaan. Dit is een enorme blaam voor onze regering en vooral voor minister van Financiën Van Overtveldt. Het is bewezen dat het recept van deze meerderheid niet werkt: men moet stoppen met besparen op mensen en beginnen te investeren in mensen.”

Ook sp.a-voorzitter John Crombez is erg hard voor Van Overtveldt en zijn partij: "Hij maakt de regering blaasjes wijs over de inkomsten die omhoog zouden gaan. Die inkomsten komen er nu niet. Laat het bedrog maar ophouden. De rekening van Van Overtveldt klopt niet."

Waar komt het geld vandaan?
“Er zijn een aantal redenen voor dat grotere gat in de begroting”, zegt VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester. “Ten eerste valt de economische groei wat tegen: die was geraamd op 1,5 procent, maar het blijkt nu maar 1,2 procent te zijn. Dat scheelt meteen een miljard aan inkomsten. Daarnaast komt er minder geld binnen door de aanslagen in Brussel, al is de impact daarvan niet volledig duidelijk. Tot slot is er nog de index: de prijzen, lonen en uitkeringen stijgen. Die stijging is er vroeger dan verwacht en dat scheelt hem enkele honderden miljoenen.

Stilzwijgen
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil op dit moment niet communiceren over het grotere begrotingstekort.