Termont: "Nu is mijn frank gevallen"

Voormalig Optima-topman Jeroen Piqueur is trots op de projecten die hij mee heeft helpen realiseren in Gent, zoals de Ghelamco Arena. "Ik heb nergens spijt van en zou het morgen op een identieke manier doen, als het tot dezelfde realisatie zou leiden", zei hij in de Optima-commissie in de gemeenteraad van Gent. Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) verklaarde dan weer dat zijn "frank gevallen is" in verband met de dure reisjes naar Cannes.

"Ik heb heel wat projecten mogen realiseren in Gent", zei Piqueur. "Als geboren en getogen Gentenaar ben ik fier op die projecten. De doelstelling was onder meer betaalbare woningen beschikbaar te maken in de stad en verouderde industriële sites nieuw leven in te blazen. Ik kan me niet herinneren dat ik voor een project in Gent een gunstig voordeel zou gekregen hebben door toedoen van een schepen of de burgemeester."

De totstandkoming van de Ghelamco Arena valt volgens Piqueur daaronder. "Het Arteveldestadion, ik noem het nog altijd zo, heeft bloed, zweet en tranen gekost. Het was een werk van tien jaar tot bijna alle vergunningen rond waren en we de zaak overgegeven hebben (aan Paul Gheysen van Ghelamco). Ik heb ongelofelijk veel respect voor hoe meneer Gheysen het stadion gefinancierd en gebouwd gekregen heeft."

"Ik vrees geen enkele vraag"
Bij zijn aankomst op de commissie was hij duidelijk: “Ik kom hier om uitleg te geven en uit respect voor de burgemeester en de schepenen”, aldus Piqueur aan VTM NIEUWS. "Ik kan alleen maar antwoorden op de vragen die ze me zullen stellen, maar ik vrees geen enkele vraag. Ik zal alles in eer en geweten beantwoorden." De zakenman zei ook dat hij nog niet werd verhoord in het gerechtelijk onderzoek rond het faillissement van Optima Bank. Volgens hem zal dat dit jaar ook niet meer gebeuren.

Terechtwijzing
Piqueur startte zijn betoog met een "terechtwijzing" aan het adres van Veli Yüksel (CD&V), die Piqueur op de eerste raadszitting "een louche en onbetrouwbaar figuur" genoemd zou hebben, alsook gezegd zou hebben dat het "onverstandig was om daarmee om te gaan". "Dit zijn zware beschuldigingen en ik zal me onthouden om op één van uw vragen in te gaan", zei Piqueur. "Ik ben 62 jaar en beschik over een blanco strafregister en hoop dat het zo blijft tot aan mijn pensioen."

"Nu valt pas mijn frank"
Ook burgemeester Daniël Termont kwam aan het woord. "Nu valt pas mijn frank. In die 28.000 euro zullen geen kosten zitten van vluchten (naar de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes, red)." Dat verklaarde hij nadat hij eerder aannam dat de vliegkosten inbegrepen waren in de factuur van NV Optima Financial Planners aan de CVBA Arteveldestadion. Piqueur antwoordde in de commissie op een vraag van Veli Yüksel dat het ging om "een factuur tussen twee bedrijven".

"Een privévlucht charteren kost misschien 5 à 6.000 euro, geen 28.000 euro", zei Piqueur. Termont vroeg aan Piqueur of de factuur voor hem was. "Is dat mogelijk dat die 28.000 euro aan mij besteed is? Ik ging ervan uit dat de vlucht mogelijk in die 28.000 euro zat. Ik wil duidelijk stellen dat die factuur niet voor mij was en dat dat geld niet aan mij besteed is."

"Ik ken die details van die factuur niet uit mijn hoofd. Het gaat over een factuur van 11 jaar geleden. Het gaat om aandelen en studiekosten tussen twee bedrijven die zijn doorgerekend", besloot Piqueur.

"Permanente lekken naar pers"
Vooraleer de zitting effectief van start ging, nam de advocaat van burgemeester Daniël Termont (sp.a) het woord om de opdracht van de commissie in herinnering te brengen. Hij hekelde ook de "permanente lekken" naar de pers. Vooral het media-optreden en de commentaar van de voorzitter naar aanleiding van de brief die Luc Van den Bossche schreef, lag Termonts advocaat zwaar.

Op de derde avond van de Gentse Optimacommissie werden verder architect John Bontinck, architect Marc Dubois (KU Leuven) en Ghelamco CEO Paul Gheyssens gehoord. Ook de voormalige CEO van Optima Bank, voormalig politicus Luc Vandenbossche, was uitgenodigd, maar hij stuurde zijn kat.