"Bedrijven met meer personeel, minder belasten"

CD&V-vicepremier Kris Peeters wil dat de vennootschapsbelasting zo hervormd wordt dat vennootschappen die jobs creëren er voordeel uit halen. Dat heeft hij vanmiddag in de studio van VTM NIEUWS gezegd. Peeters had het over "een shift tussen vennootschappen die werk creëren en vennootschappen die winst creëren zonder werk". Hij herhaalde dat de hervorming budgetneutraal moet zijn.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten pleitte al voor een minimumbelasting, ten voordele van de kmo’s. “Ik was wat verwonderd toen Rutten dat lanceerde”, zei Peeters daarover. “Een minimumbelasting voor multinationals klinkt goed natuurlijk, en ten voordele van de kmo’s klinkt nog beter.” 

"Focus op bedrijven die jobs creëren"
Maar Kris Peeters is niet zo zeker of dat de oplossing is. “We hebben hier veel multinationals die veel werkgelegenheid verschaffen. Als je ze allemaal samentelt is dat goed voor vijftig procent van de werkgelegenheid. Ik denk dat we een shift moeten toepassen in die vennootschapsbelasting om werkgelegenheid en bedrijven die werkgelegenheid creëren een extra fiscaal steuntje in de rug te geven", zei de CD&V-vicepremier.

Peeters pleit ook voor een verlaging van de loonkost in de e-commerce. Ons land verliest in die sector veel jobs aan het buitenland. Werkgevers en werknemers moeten daar op bedrijfsniveau akkoorden voor afsluiten. Peeters denkt echter dat de loonkost voor nachtarbeid in de e-commerce mogelijk het probleem is en wil een lastenverlaging bestuderen. "Ik denk dat dat een boost kan geven voor werkgelegenheid in die sector."

"Vrees voor meer jobs"
Het nieuws van de voorbije week werd gedomineerd door de alarmerende berichten van de arbeidsmarkt. In korte tijd kregen zowat 4.280 mensen te horen dat ze hun job zouden verliezen door sluitingen of herstructureringen.  Nochtans blijft de balans positief zegt de overheid, want er worden meer banen gecreëerd dan er sneuvelen. 

“Het klopt dat er heel wat herstructureringen zijn aangekondigd de laatste jaren”, zegt vicepremier Kris Peeters in VTM NIEUWS. “Ik vrees ook dat er nog meer zullen volgen, omdat er nog een aantal dossiers in de pipeline zitten. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te onderstrepen dat we vorig jaar 41.000 jobs hebben gecreëerd. Dit jaar gaat het zelfs om 45.000 jobs.”

"Kom rond de tafel"
Door het slechte nieuws van de voorbije weken, komt er toch al druk van buitenaf. Zo is er op 7 oktober een nationale staking aangekondigd. “In deze tijd vind ik het van essentieel belang dat de sociale partners terug rond de tafel gaan zitten en mee dat sociaal beleid vorm geven. Dan heb ik het over werkbaar werk en de loonevolutie de volgende jaren."

"Daarom doe ik een oproep aan de sociale partners: ‘Kom rond de tafel, doe jullie inbreng!’ Want dat is niet alleen van essentieel belang om het sociale klimaat tot rust te brengen maar ook om mee te helpen het beleid vorm te geven.”

Bekijk hier het volledig gesprek met Kris Peeters in VTM NIEUWS: