Van Biesen blijft aan boord bij Open Vld

Open Vld heeft besloten om Kamerlid Luk Van Biesen aan boord te houden, na een "uitgereide reflectie" met parlementsleden en ministers. "Luk en Meryame hebben samen het incident gesloten, maar het debat over racisme, diversiteit en samenleven is allerminst ten einde", zegt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten over het incident.

Gisteren ontstond opschudding in de Kamer. Sp.a-fractieleidster Meryame Kitir kreeg na een hevige discussie over de ontslagen bij Caterpillar een duidelijke repliek: "ga terug naar Marokko", zou Luk Van Biesen haar hebben toegeroepen. 

De liberale voorzitster had gisteravond al een gesprek onder vier ogen met Van Biesen. "Het incident is niet gesloten", stelde Rutten achteraf. Nadien trok Van Biesen naar Oostkamp, waar Open Vld zijn fractiedagen houdt en waar het incident uiteraard ook onderwerp was van gesprek. In een verklaring achteraf herinnert voorzitster Rutten eraan dat Van Biesen een fout heeft gemaakt, dat heeft ingezien en zijn excuses heeft aangeboden aan Kitir en aan iedereen die hij gekwetst heeft.

"Luk weet dat dit niet voor herhaling vatbaar is. Niet als mens. Niet als volksvertegenwoordiger en zeker niet als liberaal", benadrukt Rutten. "Open Vld is een partij waar niet je afkomst, maar je toekomst telt. Liberale volksvertegenwoordigers dragen waarden als openheid en verdraagzaamheid hoog in het vaandel. Altijd en overal."

Fouten erkennen
Ze onderstreept dat fouten erkennen en eruit leren een belangrijk proces is. "Luk en Meryame hebben samen het incident gesloten. Maar het debat over racisme, diversiteit en samenleven is allerminst ten einde." Ze richt nog een bijzonder woord van waardering aan Kitir, "voor de manier waarop ze met dit incident is omgegaan. Dat politici over de partijgrenzen heen dit samen kunnen uitpraten, toont wat de waarden van onze democratie zijn", besluit Rutten.