Racisme in Kamer: "Ga terug naar Marokko"

Opschudding in de Kamer die vandaag net opnieuw van start was gegaan na het zomerreces. Sp.a-fractieleidster Meryame Kitir kreeg na een hevige discussie over de ontslagen bij Caterpillar een duidelijke repliek: "ga terug naar Marokko", wierp Luk Van Biesen (Open Vld) haar toe.  Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten kondigde intussen aan dat Van Biesen zal "gevorderd worden voor tekst en uitleg."

Het was Groen-fractieleider Kristof Calvo die de uitspraak hoorde en de kat de bel aan bond. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) reageerde daarop: “Als het klopt wat meneer Calvo zegt, dan is dat ongepast en vraag ik de schuldige zich te verontschuldigen."

Even later bevestigde Meryame Kitir het verhaal zelf aan VTM NIEUWS-reporter Jan De Meulemeester. “Ik heb mijn repliek gegeven aan de premier, ik ben teruggekomen op mijn plaats en mijnheer Van Biesen zei: "ga terug naar Marokko"”.

Kitir: "ga hiermee verder"
Vanzelfsprekend was Kitir niet opgezet met de woorden van Van Biesen. “Dat maakt me kwaad, ik pik dat ook niet. Ik zal daar ook verder mee gaan. Maar wat me nog meer boos maakt: als het in dit huis, in deze Kamer kan gebeuren, dan toont dat aan dat racisme nog heel sterk is en dat we daarop moeten blijven reageren.”

Van Biesen ontkent
Zelf beweert Van Biesen dat hij helemaal geen racistische uitspraken gedaan heeft. Hij excuseert zich en zegt dat zijn woorden verkeerd begrepen zijn. “Iedereen die mij kent, weet dat dat woorden zijn die ik zeker niet zal gebruiken. Daarvoor heb ik veel te veel respect voor iedereen in dit parlement, en zeker voor mevrouw Kitir. Dus bij dezen: indien ik verkeerd begrepen ben, wil ik mij daarvoor verontschuldigen."

Voor Kitir is daarmee de kous niet af. "Ik vind het heel erg wat hij gezegd heeft, maar het is nog erger dat hij het achteraf heeft ontkend."

Open Vld: "Dit kan niet, nooit, nergens."
Intussen hebben Open Vld-fractieleider Patrick Dewael en partijvoorzitter Gwendolyn Rutten ook gereageerd op het incident. "De woorden van een volksvertegenwoordiger zijn altijd en overal van tel. Wat Van Biesen ook bedoelde, zijn tussenkomst was ongepast. Wij betreuren dit incident. Dit kan niet, nooit, nergens", klinkt het. "Het is goed dat Van Biesen zich verontschuldigde." Of er ook een sanctie komt, is niet duidelijk.