"Optimacommissie is géén rechtszaak"

"We hebben de Optimacommissie in de Gentse gemeenteraad unaniem opgericht. Nu zien we dat de advocaat van de burgemeester een brief heeft geschreven als advocaat van een cliënt die heel wat heeft mispeuterd." Dat zegt de Gentse N-VA-fractieleider Siegfried Bracke. Bracke doelt op de brief die de wettelijkheid van de ad-hoccommissie in vraag stelt.

De Gentse burgemeester drong in juni zelf aan op de oprichting van zo'n commissie. Die moet nu nagaan of er in de omgang met de Optima Groep deontologische fouten zijn gebeurd. Ook KAA-Gent voorzitter Ivan De Witte en bestuurder Philip De Hulsters worden vanavond formeel verwacht.

"Onnoemelijke feiten"
Op 8 augustus stuurde Patrick Devers, advocaat van Termont, de commissie een brief waarin hij stelt dat die juridisch gezien geen enkele bevoegdheid heeft. "Termont richt dus mee een commissie op en laat zijn advocaat vervolgens een brief schrijven waarin hij zegt dat de commissie niet bevoegd is", hekelt Bracke. "De burgemeester heeft zelf gezegd dat hij over de schreef is gegaan, maar nu lijkt het wel alsof de man onnoemelijke feiten heeft gepleegd."

"Hij gedraagt zich nu als een beschuldigde en beklaagde die een advocaat onder de arm neemt om allerlei procedureproblemen op te werpen en om de bevoegdheid van de commissie te betwijfelen", aldus Bracke. "Het is een commissie die we samen, unaniem, met de gemeenteraad hebben opgericht. Het is dus géén rechtszaak."

"Geen schandpaal"
De N-VA'er heeft naar eigen zeggen niet de bedoeling om iemand aan de schandpaal te nagelen. "Stel dat we fouten vinden dan zal dat niet alleen bij Termont zijn maar ook bij anderen. Mij interesseert het om in de contacten tussen politiek en bedrijfsleven systemen in te bouwen, flitspalen en oranje lichten", aldus Bracke. "De indruk bestaat nu immers dat sommige partijen die tot een clubje behoorden buitenissig veel voordelen genoten ten opzichte van anderen."

Commissie
De commissie die vanavond start telt negentien leden en onderzoekt of er inbreuken zijn op de deontologische code door mandatarissen van de stad Gent in hun contacten met de Optima Groep. In oktober wordt het rapport van de commissie verwacht.

Bekijk ook: