Meeuws onbekende uitdager De Wever

De 45-jarige Tom Meeuws is kandidaat-voorzitter van de Antwerpse afdeling. Of hij ook effectief de opvolger van huidig voorzitter Jo Vermeulen wordt, zal moeten blijken uit een stemming door de leden op 8 oktober. Meeuws krijgt wel de steun van verschillende kopstukken. De gevolgen voor de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 liggen evenmin al vast.

Wie is Meeuws?
Tom Meeuws maakt nog maar sinds vorig jaar deel uit van het partijbestuur van sp.a stad Antwerpen. Hij maakte eerder furore als directeur van de dienst Samen Leven van de stad Antwerpen, vooral onder sp.a-burgemeester Patrick Janssens, toen hij mee het systeem van GAS-boetes uitrolde. Na de machtswissel in het stadsbestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 verliet Meeuws de stedelijke administratie en werd eind 2013 directeur van de provinciale afdeling van vervoersmaatschappij De Lijn in Antwerpen. In maart 2015 werd zijn contract daar in onderling overleg stopgezet.

“Elke Antwerpenaar moet droom waarmaken”
"Voor sp.a is de stad een plek waar iedereen kan vooruitgaan, niet alleen de happy few. Ook wie van huis uit minder heeft meegekregen, moet in Antwerpen zijn droom kunnen waarmaken: startende ondernemers, maar ook mensen met minder diploma's op zoek naar werk", zegt Meeuws. "Ik wil meewerken aan een stad die al haar inwoners kansen geeft. Een bruisende stad met schone lucht en voldoende betaalbare woningen. Een plaats waar mensen samenleven en bevolkingsgroepen niet worden geschoffeerd. Een veilige stad, ook op sociaal vlak."

Steun van fractievoorzitters
De officiële procedure voor kandidaatstelling start pas in september. Of er tegenkandidaten komen, zal volgens sp.a Antwerpen pas dan blijken. Meeuws krijgt in ieder geval de steun van onder meer Kathleen Van Brempt en Yasmine Kherbache, respectievelijk de huidige en vorige sp.a-fractievoorzitter in de Antwerpse gemeenteraad.