Eric Van Rompuy leidt Optima-commissie

Kamerlid voor CD&V Eric Van Rompuy gaat de parlementaire onderzoekscommissie naar het faillissement van de Optima Bank leiden, zo heeft hijzelf bevestigd. De commissie wordt later vandaag formeel opgericht door de plenaire Kamer.

De onderzoekscommissie moet zich toespitsen op het functioneren van de toezichthouders en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) bij de controle op de bank Optima. Voorts zullen de oorzaken van het faillissement onderzocht worden, net als de eventuele belangenvermengingen tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare besturen en publieke mandatarissen anderzijds. 

Er is ook vastgelegd dat de commissie de lopende gerechtelijke en andere onderzoeken naar Optima niet mag hinderen. De commissie zal uit zeventien leden bestaan en zal tot uiterlijk eind maart 2017 werken. Van Rompuy zit ook de commissie van Financiën van de Kamer voor. De komende maanden zal hij het voorzitterschap van beide commissies combineren.