Dossier Brexit

Verhofstadt: "De Wever vertelt onzin"

“Als we niets doen, zou dit het begin van het eind kunnen zijn voor Europa.” Dat zegt Europees parlementslid Guy Verhofstadt in de studio van VTM NIEUWS. Hij pleit dan ook voor een efficiëntere EU met een kleinere groep beslissingnemers. Verhofstadt reageert ook op De Wevers optreden in 'De Zevende Dag' 's ochtends en doet zijn woorden af als onzin.

“De enige les die je kan trekken, is dat de huidige structuur van Europa niet functioneert. Het is een confederatie van natiestaten die bij unanimiteit beslist. Met 28 – nu met 27 – telkens moeten overeenkomen, dan ben je altijd te laat of veel te zwak. Kijk maar naar de asielcrisis, die moeten we uitbesteden aan Turkije. Kijk maar naar de strijd tegen terrorisme: we zijn niet in staat een Europese inlichtingendienst op te zetten.”

De beslissingen moeten volgens Verhofstadt dan ook genomen worden door een kleinere groep. “Geen Europese Commissie van 28, maar een kleine Europese regering van 12 – zoals de grondleggers voorstelden.” Dat moet volgens hem voor “meer daadkracht” zorgen. 

Hij weerlegt daarmee de bewering van N-VA-voorzitter Bart De Wever dat Verhofstadt Europa wil vernietigen door een Europese superstaat voor te stellen. “Ik wil absoluut geen superstaat, ik wil net het omgekeerde: een kleiner Europa. Een confederatie zoals hij die verdedigt, dat bestaat al. Europa vandaag is zijn confederatie – en dat functioneert niet.”

"Uittrede moet er snel komen"
Nu Groot-Brittannië gekozen heeft voor een Brexit, lijken de Britse leiders de zaak voor zich uit te schuiven. Veel haast is er niet om werk te maken van de boedelscheiding." “Dat kan niet," reageert Guy Verhofstadt. “Daarom hebben de Europese leiders gezegd dat ze niet gaan wachten tot Cameron vervangen wordt door bijvoorbeeld Boris Johnson, die ook al gezegd heeft dat hij zich niet gaat haasten. Als we de Britten zouden volgen, zitten we 6 maanden in totale onzekerheid. Dat zou de economie verder onderuit halen.”

“Er moet snel een uittrede komen, en dan kunnen we ook over de nieuwe voorwaarden discussiëren. Er zal een soort handelsverdrag afgesloten worden tussen de EU en Groot-Brittannië. Europa moet zich daarin hard en fair opstellen. We kunnen niet beginnen met te zeggen: je hebt nu besloten om eruit te gaan, en we gaan je nog extra voordelen geven omdat je eruit gaat. Dat zou niet ernstig zijn ten opzichte van de andere landen die op een collegiale en loyale manier binnen Europa samenwerken.”

"Referendum ging over migratie"
In Groot-Brittannië lijken heel wat mensen zich al af te vragen of ze wel de juiste stem hebben uitgebracht. “Je kan de mensen wel over zulke belangrijke dingen laten beslissen, maar dan wel met kennis van zake. En dat is duidelijk niet gebeurd. Dit referendum ging niet meer over de vraag of Groot-Brittannië in Europa wil blijven. Dit ging over migratievraagstukken – en dan nog op een leugenachtige manier voorgesteld. Mensen hebben voornamelijk daarvoor gestemd.”

“Je ziet dat ook zeer goed in de uitslag van het referendum. Mensen die op het platteland wonen, ouder zijn, geen werk hebben, die hebben voor 'Leave' gestemd uit schrik voor migratiegolven. En aan de andere kant jongere mensen die werk hebben, vaak in Londen wonen, die massaal ja hebben gesteld. Het drama van het referendum is toch dat: die jongere kiezer, die voor 70 procent voor Remain heeft gestemd, die zal gedurende 60 jaar – de rest van zijn leven – de gevolgen dragen van dit vertrek uit de EU.”