Termont: "Ik heb mogelijk fouten gemaakt"

De burgemeester van Gent Daniel Termont geeft toe dat hij mogelijk fouten heeft gemaakt in de zaak van de failliete Optima-bank. Hij heeft zopas op een speciaal bijeen geroepen persconferentie toegegeven dat hij bevriend was met Optima-topman Jeroen Piqueur en dat hij daarmee een deontologische fout heeft gemaakt als burgemeester. Maar hij blijft volhouden dat hij wettelijk niets verkeerds heeft gedaan.

“Ik sta recht in mijn schoenen wat het wettelijke betreft. Ik ben ervan overtuigd dat mij niets juridisch ten laste kan gelegd worden. Maar als ik kijk in de geest van hoe vandaag gekeken wordt naar hoe een socialistisch burgemeester zich moet gedragen in een grote stad, kan het zijn dat men zou kunnen zeggen ‘je hebt een deontologische fout gemaakt’, en dat denk ik persoonlijk wel", zei Termont aan VTM NIEUWS na afloop van de persconferentie.

Afgelopen vijftien jaar
Termont brengt nu alle contacten die hij de afgelopen vijftien jaar met Optima en Jeroen Piqueur had in kaart en maakt dat dossier (allicht maandag al) over aan de deontologische commissie van de stad Gent. Die commissie staat onder voorzitterschap van een erevrederechter. Het is aan die commissie om die informatie te toetsen aan de "Deontologische code voor lokale mandatarissen", waarna ze een dossier kan overmaken aan de gemeenteraad.

Geen klacht
Termont zal geen klacht indienen tegen onbekenden na verschillende artikels over zijn (vermeende) banden met Optima of Piqueur in de media, de afgelopen dagen. "In de voorbije weken ben ik persoonlijk aangepakt op basis van geruchten, insinuaties en roddels", zei Termont. "Dat raakt mij diep want ik sta 100 procent recht in mijn schoenen." Termont benadrukt dat al zijn contacten met het bedrijfsleven er waren in functie van de stad Gent en nooit voor private doeleinden. Hij meent ook geen wettelijke fouten gemaakt te hebben.