Ex-minister Paul Van Grembergen begraven

In Ertvelde, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Evergem, is de begrafenisplechtigheid gehouden voor Paul Van Grembergen. De parochiekerk was volgelopen en ook de politieke wereld bracht een laatste groet aan de vroegere Vlaams minister en burgemeester van Evergem.

Van Grembergen overleed op 4 juni op 78-jarige leeftijd. Hij maakte deel uit van de vroegere Volksunie (VU) en was in zijn politieke carrière onder meer Kamerlid, Vlaams parlementslid en burgemeester van Evergem. Toen de partij stopte, koos hij voor het progressieve Spirit van Bert Anciaux.

Vlaams minister
In 2001 werd hij op 63-jarige leeftijd nog onverwacht minister in de Vlaamse regering, na het ontslag van Johan Sauwens. Hij was bevoegd voor Buitenlandse Handel, Huisvesting, Buitenlands Beleid, Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken. Na het ontslag van Bert Anciaux kreeg hij er als enige Spirit-minister nog Cultuur bij.

Peumans en Bracke
In de parochiekerk van zijn woonplaats Ertvelde werd zaterdagmiddag afscheid genomen. Onder meer Vlaams minister-president Geert Bourgeois en de parlementsvoorzitters Jan Peumans en Siegfried Bracke woonden de dienst bij.

Ook Sauwens, Anciaux en Vlaams viceminister-president Bart Tommelein waren aanwezig. Volgens Bourgeois waren de "ex-VU'ers ingetogen verenigd" en was Van Grembergen een "typische VU'er" en een "democratisch Vlaams-nationalist met een zeer sterk gemeenschapsgevoel".

De plechtigheid verliep zonder speeches van politici. Na de dienst werd het lichaam van Van Grembergen bijgezet in de familiegrafkelder.

Bekijk ook: