Crevits toont geen begrip voor wilde staking

Minister Hilde Crevits (CD&V) heeft totaal geen begrip voor wilde stakingen. Dat heeft ze deze middag gezegd in VTM NIEUWS. “Als je naar een stakingswapen grijpt, dan moet je dat doen volgens de manieren die afgesproken zijn. Wilde stakingen horen daar niet bij.”

Volgens Crevits is er maar één oplossing om terug tot sociale vrede te komen en dat is dialoog. “Ik heb soms het gevoel dat men langs twee kanten monologen aan het voeren is, maar zo kan je nooit tot oplossingen komen. Dus ik hoop dat iedereen heel snel terug aan tafel gaat en blijft overleggen.”

“Vakbonden zijn cruciale partners om sociaal overleg mee vorm te geven en tot oplossingen te komen die van belang zijn voor een hele grote groep mensen. Maar als je daden van sabotage pleegt, dan gooi je je eigen ramen in. Als je een tafel zit om tot een oplossing te komen en voor je achterban harde standpunten inneemt, dan moet je natuurlijk die achterban ook wel in de hand kunnen houden.”